พาไปดูวิธีเก็บลูกแครนเบอร์รี่ ด้วยวิธีการลอยน้ำที่สหรัฐอเมริกา

วิธีเก็บลูกแครนเบอร์รี่ ด้วยวิธีการลอยน้ำที่สหรัฐอเมริกา

ทวิตเตอร์  พาไปดูวิธีการเก็บ “แครนเบอร์รี่” แบบลอยน้ำที่สหรัฐอเมริกา โดย “แครนเบอร์รี่” นั้นเป็นไม้เเคระลักษณะเป็นพุ่ม ปลูกกันมากที่สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เมื่อถึงฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะปล่อยน้ำให้ท่วมต้น เพื่อให้ผลแครนเบอร์รี่นั้นลอยขึ้นมาจากน้ำ ขั้นตอนต่อไปเกษตรกรจะใช้รถที่ประดิษฐ์ขึ้นเองลักษณะลอยน้ำได้ แกนกลางทำจากพลาสติก เรียกว่าเครื่อง egg beater ทำหน้าที่ ปั่น และเก็บ จุดเด่นผลแครนเบอร์รี่จะไม่ช้ำ