เกษตกรวัยเกษียณ ปลูกมันญี่ปุ่นสลับทำนา เพราะใช้น้ำน้อย ทำเงินดีได้ทั้งปี

ปัญหาเดียวที่แก้ไม่ตกของเกษตรกรไทย คือ ภัยจากธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งเกษตรกรที่ทำนาในหลายพื้นที่ ได้เลิกทำนาปรัง แล้วหันมาปลูกพืชน้ำน้อยทดแทน บางรายมีรายได้มากกว่าปลูกข้าวเสียอีก

12647087_178962875804610_1257946853731398006_n

เช่นเดียวกับคุณนงลักษณ์ สิงห์แอ้ซ์ เกษตรกรจังหวัดพิจิตร วัย 65 ปี หันมาปลูกมันญี่ปุ่น และมันเทศอีกหลายๆ สายพันธุ์ สลับกับทำนาปรัง ซึ่งมันญี่ปุ่นใช้น้ำน้อย สู้ภัยแล้งได้ดี ทำเงินได้ทั้งปี

คุณนงลักษณ์ เผยว่า เป็นเกษตรกรปลูกข้าวมาตลอดทั้งชีวิต เดิมทำนาปี ปลูกข้าวหอมมะลิ พื้นที่ 36 ไร่ กระทั่งประสบปัญหาภัยแล้งน้ำน้อย เคยแก้ปัญหาด้วยวิธีไปซื้อน้ำบาดาล ระยะหลังสู้ราคาไม่ไหว เลยปรับมาเป็นนาปรัง  และปลูกมันญี่ปุ่นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ลักษณะเป็นการปลูกสลับกับการทำนาข้าว

14886202_1524205614273205_364725260_n

สำหรับจุดเริ่มต้นที่คุณนงลักษณ์คิดอยากปลูกมันญี่ปุ่น เธอบอกว่า น้องสาวกลับจากประเทศญี่ปุ่น โดยซื้อมันญี่ปุ่นมาด้วย 5 กิโลกรัม ในราคา 600 บาท  จึงทดลองปลูก เพราะขายได้ราคาดี ใช้ระยะเวลาปลูกไม่นานมากเพียง 95 วันเท่านั้น หนที่สุด เลยทดลองปลูก

“ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะเตรียมแปลง เพื่อลงมันญี่ปุ่นและมันสายพันธุ์อื่นๆ อาทิ มันเหลืองเกาหลีใต้ มันม่วงญี่ปุ่น พันธุ์แคร์รอตไทย โดยมันญี่ปุ่นจะต้องทำการเตรียมดินโดยการไถแปร ตากหน้าดินทิ้งไว้เป็นเวลา 10 วัน เมื่อครบ 10 วัน นำมันญี่ปุ่นมาลงปลูก โดยปักชำลงดิน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนระบบน้ำ ใช้ระบบน้ำหยด ต้นทุนต่อไร่ 25,000 บาท ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปลูกไป 95 วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้”

14877187_1524206004273166_264462513_n

14102531_297721807262049_3766242784060573063_n

ในระยะเวลา 1 ปี คุณนงลักษณ์จะปลูกมันเทศ 2 ช่วง คือ ช่วงเดือน พ.ย. – ม.ค. ผลผลิตได้เกือบ 5 ตัน  และช่วง มี.ค. – พ.ค.  ซึ่งช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน บางปีประสบปัญหาภัยแล้ง ได้ผลผลิตไม่มากราว 2 ตันเท่านั้น

12313849_123527671348131_5176140009973825577_n

ด้านตลาดที่รับซื้อ คุณนงลักษณ์ เผยว่า มีทั้งขายปลีกเอง และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ขายในราคากิโลกรัมละ 15 – 20 บาท รายได้เฉลี่ยประมาณไร่ละ 75,000 – 75,000 บาท รายได้ตรงนี้ช่วยในเรื่องของการปลดหนี้ จนชีวิตครอบครัวดีขึ้น เป็นอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับการทำนาได้เป็นอย่างดี เพราะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตมันญี่ปุ่นเสร็จก็จะเป็นช่วงเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลถัดไปพอดี