กลุ่มเกษตรอินทรีย์-ยโสธร สู้ต่อ บ่ ยั่น! “ฝนหลาย แตงเน่า เราก็ปลูกฟักทอง”

กลุ่มเกษตรอินทรีย์-ยโสธร สู้ต่อ บ่ ยั่น!  “ฝนหลาย แตงเน่า เราก็ปลูก…ฟักทอง”

เครือข่ายปลูกฮัก จังหวัดยโสธร เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกเกษตรกรราว 200 ชีวิต ในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีภารกิจปลูกและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรภึงผู้บริโภคโดยตรง โดยผลิตผลส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ แต่ผลิตผลที่สร้างชื่อเสียงและเป็นผลิตผลซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ชนิดที่ผ่านมาเรียกว่า ปลูกออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนั้นได้แก่ “แตงโมออร์แกนิก”

ผลผลิต “อินทรีย์” จากเครือข่ายปลูกฮัก จังหวัดยโสธร

แต่จากผลกระทบพายุ โพดุล เมื่อเร็วๆนี้ ส่งผลให้แปลงแตงโมอินทรีย์พื้นที่ภูสูง อ.เลิงนกทา ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายปลูกฮัก นั้น บางแปลงเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

คุณพรทวี ศรีสง่า ประธานเครือข่ายปลูกฮัก ให้สัมภาษณ์ “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ว่า เวลานี้พื้นที่เพาะปลูกของสมาชิกเครือข่ายฯ น้ำเริมลดแล้ว พบข้าวบางส่วนเริ่มเน่า แต่เสียหายไม่มาก เพราะน้ำท่วมขังไม่นาน ส่วน แปลงแตงโมอินทรีย์ ได้รับน้ำฝนต่อเนื่อง ประกอบกับใกล้ช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ผลเน่าจนเก็บเกี่ยวไม่ได้ มูลค่าเสียหายราวหนึ่งแสนบาท

ประธานเครือข่ายปลูกฮัก  กล่าวอีกว่า ช่วงนี้กำลังวางแผนกันว่า หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะบริหารจัดการปลูกแตงโมหลังนากันอย่างไร  เพราะโดยปกติแตงโมจะลงแปลงปลูกช่วงเดือนพ.ย. เนื่องจากน้ำในนาแห้งสนิทแล้ว แต่ปีนี้ สถานการณ์ไม่ปกติ น้ำในนาไม่แห้งสนิท จึงต้องมองหาพืชตัวอื่นมาให้สมาชิกเครือข่ายฯปลูก เพื่อให้มีรายได้ไปพลางก่อน โดยเล็งไปที่ ฟักทอง เพราะเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการอยู่

คุณพรทวี ศรีสง่า ประธานเครือข่ายปลูกฮัก

“เกิดมาเพิ่งเคยเจอน้ำเยอะท่วมนานขนาดนี้  เรื่องพืชผลเสียหาย ยอมรับว่าสมาชิกเครือข่ายฯบางคน บ่นท้อแท้ หมดกำลังใจ  แต่มันเป็นภัยธรรมชาติ ป้องกันไมได้ ยังไงก็ต้องสู้ต่อ เพราะเราทำอาชีพเกษตรกันมาทั้งชีวิต ต้องก้าวต่อไป ไม่ยอมแพ้ และพร้อมจะลงปลูกใหม่เมื่อสภาพอากาศและพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ”  คุณพรทวี กล่าว