ศูนย์โอท็อปบ้านศาลาดิน ผลิตดินพร้อมปลูกจากผักตบ สร้างรายได้ 4 หมื่นบาทต่อเดือน

ศูนย์โอท็อปบ้านศาลาดิน ผลิตดินพร้อมปลูกจากผักตบ สร้างรายได้ 4 หมื่นบาทต่อเดือน

ผักตบชวา เป็นไม้น้ำที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว มีลำต้นสั้น แตกใบเป็นกอ ลอยไปตามน้ำ มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี แต่จะไม่ทนน้ำเค็ม

คลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธฆณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นอีกแหล่งที่มีปริมาณต้นผักตบชวามากมาย แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส นำผักตบชวาที่หลายคนมองว่าไร้ค่า มาแปรรูปเป็นดินผสมพร้อมปลูกจำหน่าย สร้างรายได้

ผักตบชวา

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน เล่าว่า เนื่องจากผักตบชวา เป็นปัญหาต่อการสัญจรในคลอง เลยมองเห็นว่าถ้านำมาใช้ประโยชน์ก็น่าจะได้ช่วยกำจัดได้อีกทางหนึ่ง จึงขึ้นป้ายรับซื้อผักตับชวาตากแห้งในราคากิโลกรัมละ 20 บาท จากนั้น ก็นำมาผสมรวมกับวัสดุอื่น บรรจุถุงเป็นดินพร้อมปลูก สำหรับส่วนผสมประกอบไปด้วย ผักตบชวาสับตากแห้ง / แกลบ / ขี้เถ้า / ดินบดผสมขี้วัว ทั้งหมดนี้อย่างละ 1 ส่วน ผสมเข้ากัน

 

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง

ด้วยคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่ผสมอยู่ในดิน สามารถนำไปปลูกพืชได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ และยิ่งเป็นไม้ผลจะเจริญเติบโตไวและให้ผลดกมากๆ เลยละครับ

แต่ละเดือน ศูนย์โอท็อปบ้านศาลาดิน ผลิตดินพร้อมปลูกจากผักตบ จำหน่ายให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ไกลเคียงเดือนละ 4,000 ถุง ทำรายได้เข้ากลุ่มไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็สามารถมากันได้ที่ศูนย์โอท็อปศาลาดิน หรือติดต่อสอบถามไปได้ที่ โทรศัพท์ (081) 498-6340

ผักตบชวาหั่นตากแห้ง