คนนครปฐม เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปูนารอบบริเวณบ้าน ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้และความสุข

คนนครปฐม เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปูนารอบบริเวณบ้าน ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้และความสุข

ปัจจุบัน การทำอาชีพของคนเมืองไม่ได้เป็นข้อจำกัดอีกต่อไป หากผู้ปฏิบัติมีใจรักและใจพร้อมที่จะทำงานที่รักแล้วละก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะลงมือทำให้ประสบผลสำเร็จ เพียงแต่ควรเลือกสิ่งที่ทำให้มีความเหมาะสมกับพื้นบ้านของตนเอง และที่สำคัญต้องไม่สร้างความรบกวนให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ก็จะทำให้แม้มีพื้นที่น้อยก็ไม่เป็นอุปสรรค สามารถสร้างงานที่ทำด้วยใจรักเกิดเป็นรายได้อย่างสบายๆ

คุณพสิษฐ์ โกสุข อยู่บ้านเลขที่ 153 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใช้พื้นที่รอบบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปูนา เพราะมองว่าการเลี้ยงปูนาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมาก บ่อเลี้ยงสามารถจัดให้เข้ากับพื้นที่บ้าน ก็จะส่งผลให้ง่ายต่อการดูแล เขาจึงทดลองนำปูนาเข้ามาเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นรายได้เสริมยามว่างอยู่กับบ้านควบคู่กับงานหลักที่ทำได้เป็นอย่างดีทีเดียว

มีความสนใจปูนา

เป็นสัตว์ที่เห็นมาแต่เด็ก

คุณพสิษฐ์ เล่าให้ฟังว่า อาชีพหลักที่ทำอยู่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาอยู่กับบ้าน จึงทำให้เวลาทั้งหมดของการทำงานไม่ต้องเดินทางไปในที่ต่างๆ ด้วยความบังเอิญช่วงพักสายตาจากงานซ่อมนาฬิกา ได้ดูรายการเกี่ยวกับการทำเกษตรต่างๆ จึงได้เห็นว่ามีคนเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพ ทำให้เกิดความสนใจและอยากที่จะเลี้ยงเป็นกิจกรรมยามว่าง จึงได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงจากฟาร์มที่ประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมา

ปูนาขนาดไซซ์พ่อแม่พันธุ์

“พอเราได้เรียนรู้ ได้รับข้อมูลการเลี้ยงปูนามาพอสมควรแล้ว ก็คิดว่าปัจจุบันปูนาในสมัยนี้ค่อนข้างจะหายากกว่าสมัยก่อน ช่วงที่เราเป็นเด็ก จะเห็นว่าปูนานี่เยอะมาก แต่ช่วงปัจจุบันจำนวนมีน้อยลง เลยคิดว่าน่าจะสร้างรายได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ได้ จากนั้นก็ทดลองหาซื้อพันธุ์มาเลี้ยง โดยค่อยๆ ทำทีละเล็กละน้อย พอเกิดปัญหาก็หมั่นสอบถามจากฟาร์มที่เราซื้อลูกพันธุ์มา พร้อมทั้งสังเกตลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ผลปรากฏว่าความชำนาญมันก็เริ่มมีขึ้น การเลี้ยงค่อยๆ ประสบผลสำเร็จ สามารถเกิดเป็นรายได้ในเวลาต่อมา” คุณพสิษฐ์ เล่าถึงความสนใจปูนาในขณะนั้น

ในช่วงแรกบ่อสำหรับเลี้ยงปูนาประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายๆ ตามท้องตลาด ต่อมาเมื่อขยายพันธุ์มีปูนาเพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนบ่อเลี้ยงให้มีมาตรฐาน โดยใช้ผ้าใบพร้อมทั้งสร้างโครงบ่อด้วยท่อ พีวีซี ทำให้สามารถขยับและต่อเป็นรูปทรงอื่นๆ ได้ง่าย รื้อและประกอบใหม่ให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ว่างรอบบริเวณบ้านได้ดี

ใช้พื้นที่ว่างทั้งหมดของบ้าน

ทำบ่อเลี้ยงปูนา

คุณพสิษฐ์ บอกว่า ในเรื่องของการจัดพื้นที่เลี้ยงนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงปูนาของเขาแม้แต่น้อย หากมีความตั้งใจจริงกับสิ่งที่จะทำ แม้บริเวณบ้านจะมีพื้นที่น้อยก็จัดสรรทำบ่อสำหรับเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่ เรียกง่ายๆ ว่า มีพื้นที่ว่างบริเวณไหนเลี้ยงตรงนั้น โดยแต่ละบ่อเลี้ยงจะปล่อยปูนาอยู่ที่ 30 คู่ ต่อบ่อ แบ่งเป็นตัวเมีย 30 ตัว และตัวผู้ 30 ตัว หากพื้นที่เลี้ยงมีบริเวณที่กว้างพอสามารถเพิ่มจำนวนปูนาได้ แต่ถ้าพื้นที่หนาแน่นมากเกินไป จะแยกออกเลี้ยงใส่บ่อใหม่ทันที

บ่อที่ทำให้เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณบ้าน

“ปูนาที่เลี้ยงก็จะมีขนาดที่พร้อมผสมพันธุ์ได้แล้ว อายุอยู่ที่ 4-5 เดือน พอเห็นแม่พันธุ์เริ่มตั้งท้องก็จะดูแลเป็นพิเศษ จะไม่ไปรบกวนมาก พอลูกเริ่มออกมาอยู่ที่หน้าท้องมากๆ ถึงช่วงแข็งแรงดีแล้วก็จะช่วยทำคลอด และย้ายลูกปูออกมาอนุบาลแยกบ่อ เลี้ยงดูต่อไปจนกว่าจะได้ไซซ์ขนาดที่ต้องการ ประมาณ 3-4 เดือน หากมีทรงที่สวยและดี ก็จะขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ แต่ถ้าตัวปูไม่มีความสมบูรณ์ ก็จะขายเป็นปูนานำไปประกอบอาหาร” คุณพสิษฐ์ บอก

สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงปูนานั้น คุณพสิษฐ์ บอกว่า จะเลี้ยงด้วยอาหารกบเม็ดเล็ก วันละ 1 มื้อ พร้อมเสริมด้วยกล้วยสุกตามท้องตลาดบ้างเป็นบางครั้งคราว ดังนั้น การเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปก็ไม่สิ้นเปลืองมากนัก เพราะปูนาเป็นสัตว์ที่กินอาหารน้อย อาหารจึงไม่จำเป็นต้องให้จำนวนมาก ทำให้น้ำภายในบ่อไม่เน่าเสียง่าย

ส่วนในเรื่องของการดูแลปูนาจะหมั่นถ่ายน้ำอยู่เสมอ อย่างน้อยควรถ่ายน้ำใหม่วันเว้นวัน เพราะบ่อเลี้ยงต้องเป็นพื้นที่สะอาดปูนาจะเจริญเติบโตได้ดี ปูไม่เกิดโรคจนทำให้ตาย และที่ขาดไม่ได้สำหรับปูภายในบ่อ คือทำพื้นที่หลบซ่อนไว้ภายในบ่อ เช่น กระถาง กระเบื้องต่างๆ ช่วยให้ปูไม่กัดกัน

เน้นสร้างตลาดออนไลน์

และลูกค้าในชุมชน

สำหรับการทำตลาดจำหน่ายปูนา คุณพสิษฐ์ บอกว่า ในช่วงแรกจะเป็นเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมาในชุมชนที่พบเห็นเข้ามาสอบถาม และเมื่อต้องการปูนาไปประกอบอาหารก็จะติดต่อขอซื้อ และลูกค้าบางส่วนเกิดจากการโพสต์วิธีการเลี้ยงและขั้นตอนการดูแลต่างๆ ลงในสื่อโซเชียล ทำให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อสอบถามและขอซื้ออยู่เป็นระยะ จึงเกิดเป็นรายได้ดีทีเดียว

“พอเราเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จ มีปูนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เลี้ยงมาตลาดก็ยังถือว่าไปได้ดี บางช่วงฟาร์มที่เราไปเรียนรู้ เขามีปูไม่พอก็จะมารับซื้อจากฟาร์มเราไปช่วยขาย โดยปูนาที่ตัวไม่สวยไม่ค่อยสมบูรณ์นำไปประกอบอาหาร ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนปูที่คัดทรงสวยๆ นำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ขายอยู่ที่ตัวละ 50-60 บาท ก็ถือว่าตั้งแต่เลี้ยงมาลูกค้ายังค่อนข้างให้ความสนใจ และยังขายได้อยู่เรื่อยๆ” คุณพสิษฐ์ บอก

จากการที่ได้มาเลี้ยงปูนาจนเกิดเป็นรายได้ คุณพสิษฐ์ บอกว่า ภรรยาจากที่ยังไม่สนับสนุนมากนัก ก็เริ่มให้ความสนใจใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มาช่วยจับปูส่งให้ลูกค้าด้วย เพราะเห็นถึงรายได้แต่ละเดือนที่ทำได้จริงจากการจำหน่ายปูนา ทำให้ทุกคนมีกิจกรรมยามว่างได้ทำภายในครอบครัว เป็นงานที่นอกจากเสริมรายได้แล้ว ยังมีความสุข

อาหารที่ใช้เลี้ยง

“ทุกวันนี้บอกเลยมีความสุขมาก ได้เดินดูปูนาหลังจากพักสายตาจากการซ่อมนาฬิกา เราก็ใช้เวลามาดูปูนาที่เลี้ยงไว้ ค่อนข้างเพลิดเพลิน สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยง ผมว่ามีพื้นที่มากพื้นที่น้อยก็สามารถเลี้ยงได้ อย่างผมพื้นที่บริเวณบ้านไม่กว้าง ก็ทำบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่บ้านของเรา อย่างปูนาผมมองว่าเหมาะกับพื้นที่ของผม และที่สำคัญใช้น้ำเลี้ยงน้อยสามารถถ่ายได้ง่าย น้ำปะปาก็เลี้ยงได้ น้ำมีความสะอาดอยู่เสมอ ก็ทำให้ไม่เกิดโรค คนที่สนใจเลี้ยงผมก็อยากจะให้เริ่มต้นทีละน้อยๆ ก่อน เรียนรู้และหาประสบการณ์ไปกับมัน ถ้ามีใจรักที่จะทำยังไงก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน” คุณพสิษฐ์ แนะนำ

พื้นที่บริเวณบ้าน

สำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมายังจังหวัดนครปฐมต้องการเรียนรู้หรือปรึกษาการเลี้ยงปูนาให้ประสบผลสำเร็จสามารถเข้าไปชมกันได้ ติดต่อได้ที่ คุณพสิษฐ์ โกสุข หมายเลขโทรศัพท์ 098-635-5579