เกษตรกรเชียงใหม่ เพาะพันธุ์-เลี้ยงไก่ดำ ทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียน

ยุคเศรษฐกิจอย่างเช่นทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีอาชีพเสริมเข้ามารองรับอีกหนึ่งช่องทางคงดีไม่น้อยทีเดียว เพื่อที่อย่างน้อยไม่เกิดภาวะหนี้สินจากรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งอาชีพเสริมอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมองหาและสนใจในการประกอบอาชีพด้านไหน อย่างเช่นทำในแบบที่ตนเองถนัดหรือดูตามความเหมาะสมของพื้นที่ก็ทำได้เช่นกัน อย่างเช่น การทำปศุสัตว์เอง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่หลายๆ คนให้ความสนใจ เพราะนอกจากไม่ต้องเฝ้าอยู่ตลอดวันแล้ว ยังสามารถไปทำกิจกรรมหรืองานอื่นๆ ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

คุณสงกรานต์ ทามูล

คุณสงกรานต์ ทามูล อยู่บ้านเลขที่ 246 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เลือกเลี้ยงไก่ดำเป็นอาชีพเสริมรายได้ โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ โดยเพาะพันธุ์ไก่ดำและเลี้ยงให้โตจนใหญ่ จำหน่ายแบบลูกไก่และนำไปประกอบอาหาร เกิดเป็นรายได้หลากหลายช่องทางทำเงินให้กับเขาได้อย่างดี

คุณสงกรานต์ เล่าว่า มีอาชีพทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ประมาณ 40 ไร่ ต่อมาได้มีภาครัฐเข้ามาส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเป็นอาชีพเสริม เขาเกิดความสนใจและอยากจะนำมาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์จำหน่าย เพื่อมีเงินใช้จ่ายรายเดือนในช่วงที่รอข้าวโพดเก็บเกี่ยวได้

อาหารเลี้ยงไก่

“ตอนแรกผมนำไก่ดำเข้ามาเลี้ยงประมาณ 10 ตัว พอผสมพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆ ก็มีไก่เพิ่มจำนวนขึ้น เพื่อนบ้านหรือคนที่สนใจก็มาติดต่อขอซื้อ มันก็เริ่มมีรายได้ให้เห็น จึงขยับขยายการเลี้ยงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เวลานี้ไก่ดำค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ โดยที่เราไม่ต้องดูแลอะไรมาก แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนก็สามารถเลี้ยงได้ดี ไม่ยุ่งยาก” คุณสงกรานต์ บอก

ลูกไก่ดำขนาดตัวพร้อมจำหน่าย

หลักการเลี้ยงไก่ดำไม่ได้มีขั้นตอนมาก ใช้อาหารแบบลดต้นทุนแต่ไก่ทุกตัวมีคุณภาพนั้น คุณสงกรานต์ บอกว่า สร้างโรงเรือนสำหรับนอนและฟักไข่พร้อมทั้งกั้นบริเวณพื้นที่เอาไว้ให้ไก่ได้เดินเล่นและคุ้ยเขี่ย เมื่อพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำได้อายุที่กำหนดก็จะผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ จากนั้นตัวเมียจะออกไข่และใช้เวลาฟักประมาณ 21 วัน ในช่วงแรกจะปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเองตามธรรมชาติ ประมาณ 3 เดือน หากมีลูกค้ามาซื้อก็สามารถจำหน่ายลูกไก่ดำได้ทันที แต่ถ้ายังไม่อยากจำหน่ายในระยะนี้จะเลี้ยงต่อไปเพื่อจำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์

โรงเรือนนอนและฟักไข่

โดยอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ดำภายในฟาร์มจะเลี้ยงด้วยข้าวโพดที่ปลูกเองจากไร่ นำมาผสมเข้ากับอาหารข้นที่จำหน่ายตามท้องตลาด เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการเลี้ยงอีกหนึ่งช่องทาง เมื่อไก่ดำที่เลี้ยงกินก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี

ส่วนเรื่องของการป้องกันโรคมีการทำวัคซีนเดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาแนะนำ แต่ศัตรูที่ต้องระวังมากที่สุดในพื้นที่นี้ จะเป็นนกเหยี่ยวที่จะมากินลูกไก่ภายในเล้า จึงต้องหาตาข่ายมาป้องกันไว้บ้างเพื่อไม่ให้นกเหยี่ยวเข้ามาบริเวณพื้นที่เลี้ยงได้

ในเรื่องของการจำหน่ายไก่ดำนั้น คุณสงกรานต์ บอกว่า จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนนี้เข้ามาติดต่อขอซื้ออยู่เสมอ โดยบางรายนำไปเพื่อเพาะพันธุ์เลี้ยงต่อ และบางรายนำไปประกอบอาหารในช่วงเทศกาลงานสำคัญต่างๆ ของหมู่บ้าน ก็สามารถทำรายได้อยู่เสมอจากการจำหน่ายไก่ดำ

พื้นที่เดินเล่น

“ไก่ดำก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ชุมชนนี้ค่อนข้างให้ความสนใจ เพราะเชื่อกันว่ามีคุณค่าทางอาหาร ไปตุ๋นยาจีนบ้าง บางคนก็ซื้อไปเลี้ยงต่อเพื่อทำพันธุ์ อายุไก่ดำ 3 เดือนขึ้นไป ผมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ซื้อแบบเป็นๆ ยกตัวไปเลย เดือนหนึ่งก็สามารถขายได้หลายตัว เป็นอาชีพเสริมที่ดี นำเงินจากการขายไก่ดำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้เวลาดูแลมาก เรามีเวลาไปทำไร่ได้ ไก่ก็ปล่อยให้อยู่กับบ้าน ให้อาหารทิ้งไว้ระหว่างวันมันก็หากินเอง ผมมองว่าใครมีพื้นที่ว่างอยู่ ก็สามารถเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบ มันก็ช่วยให้มีเงินได้อีกหนึ่งช่องทาง” คุณสงกรานต์ บอก

แม่พันธุ์ไก่ดำ

ท่านใดสนใจเรื่องการเลี้ยงไก่ดำ และต้องการทำเป็นอาชีพเสริม ต้องการคำปรึกษาในเรื่องของการเลี้ยง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสงกรานต์ ทามูล โทรศัพท์ (089) 556-7647