ม.เกษตร อวดโฉมวอฟเฟิล-มันอบกรอบสุดฮิป สินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง

นับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ หลังคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดตัววอฟเฟิลกรอบ และมันอบกรอบแปรรูปจากมันสำปะหลัง ผลงานวิจัยจากโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย รศ.ดร.อนุวัฒน์ แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยว่า ปัจจุบันมีจำนวนบริษัทอาหารที่จดทะเบียน 8,000 บริษัท 1,800 รายเป็นกลุ่มเครื่องดื่ม สร้างมูลค่าการส่งออกและรายได้ให้กับประเทศปีละ 102,000 ล้านบาท ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารมีความสำคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการพัฒนาอุตสาหกรรม ใช้มันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่มีจำนวนมากในประเทศไทยเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตรช่วยต่อยอด พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ด้าน รศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี หัวหน้าโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 เปิดเผยว่า โครงการนี้ทำต่อเนื่องจากปี 2559 ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ยกระดับการแปรรูปมันสำปะหลังไปสู่อุตสาหกรรมอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้น

“มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจ แต่คนไทยไม่คุ้นชินกับการกินผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เราจึงผลักดันให้คนไทยเข้าถึงมากขึ้น ผลักดันให้เข้าถึงเทคโนโลยีการแปรรูป รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพให้ผลิตภัณฑ์สามารถวางจำหน่ายได้ต่อไป” รศ.ดร.ปรารถนา กล่าว

โดยผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังนี้ผ่านการปรับรูปแบบและรสชาติให้ทานได้ง่ายขึ้นจากทีมงานวิจัย 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือวอฟเฟิล (Waffle) อบกรอบจากแป้งมันสำปะหลัง แบรนด์ CASSA SWEET มี 2 รสชาติ บลูเบอร์รี่ และชาเขียว โดย รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด นักวิจัยจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เผยว่า วอฟเฟิลมีส่วนผสมของแป้งมันสำปะหลัง 30 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากกลูเต็น ใช้เทคโนโลยีการผสมจนได้เนื้อสัมผัสที่กรอบ ไม่แข็งกระด้าง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หัวมันสำปะหลังสด จากแต่ก่อนราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท นำมาผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลังได้กิโลกรัมละ 25-30 บาท ภายหลังเพิ่มมูลค่าเป็นส่วนผสมในวอฟเฟิลสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ 1,000 บาท หรือ 3 ชิ้น 20 บาท

“นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันสำปะหลังสดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศด้วย” รศ.ดร.กมลวรรณ กล่าว

ความสำเร็จต่อมาคือ มันสำปะหลังอบกรอบ แบรนด์ AMADE โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.ดร.ศศิธร เผยว่า มุ่งเน้นให้มันอบกรอบเป็นขนมขบเคี้ยวสำหรับคนรักสุขภาพ ให้ทดแทนหรือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบมันฝรั่งทอด สามารถเปลี่ยนมารับประทานมันสำปะหลังนี้ได้ ใช้กระบวนการอบแทนการทอด จึงมีปริมาณน้ำมันที่ต่ำ ปราศจากกลูเต็น สามารถใช้มันสำปะหลังสดหรือแป้งจากมันสำปะหลังก็ได้ในกระบวนการผลิต เป็นการช่วยเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนาได้ร่วมกับ บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมพัฒนาโปรดักต์ให้สามารถผลิตด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมได้ มี 3 รสชาติ ดั้งเดิม ช็อกโกแลต และสตรอว์เบอร์รี่ เหมาะสำหรับเด็กที่ชอบรสหวาน รวมถึงผู้ใหญ่

รูปจาก www.cassaaweet.com

มันทอดกรอบ แบรนด์ CASSY CHIPS มี 3 รสชาติคือ ดั้งเดิม สมุนไพร และน้ำพริกเผา ผลิตโดยศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมี ผศ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เผยว่า ได้เข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่อุตสาหกรรมและแข่งขันได้ จากการศึกษาในเบื้องต้นได้เข้าไปปรับปรุงเรื่องอุณหภูมิของกระบวนการทอดให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จเป็นรูปร่างแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในขั้นการทดลอง คือ เฟรนช์ฟรายด์ จากมันสำปะหลัง ผศ.ดร.ศศิธร เผยว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่จะทำ สิ่งที่สำคัญที่จะต้องศึกษาคือปริมาณของไซยาไนด์ แม้จะใช้มันสำปะหลังที่รับประทานได้ก็ตาม แต่จะต้องมีกระบวนการลดปริมาณไซยาไนด์ให้ต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง วอฟเฟิลกรอบ แบรนด์ CASSA SWEET และมันสำปะหลังอบกรอบ แบรนด์ AMADE  และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอบกรอบแบรนด์ CASSY CHIPS รวมถึงเฟรนช์ฟรายด์ทอดจะวางจำหน่ายเฉพาะในงานเกษตรแฟร์ ในวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ บู๊ธ H1-H5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสั่งซื้อผ่าน www.cassasweet.com หรือ Facebook CassaSweet.KU หรือไลน์ @cassasweet