“SME IDOL 2019” เตรียมลุยตลาดต่างแดน โชว์ศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

SME IDOL 2019” เตรียมลุยตลาดต่างแดน โชว์ศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า หนึ่งในแนวทางการส่งเสริม SME คือ ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับ SME ไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมีความพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้  ซึ่งตัวอย่างได้แก่การที่ สสว. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และองค์การพัฒนาสภาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จัดโครงการ SME IDOL ซึ่งปีนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

โดยโครงการ SME Idol เป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างต้นแบบสำหรับ SME รายอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยจะเฟ้นหา SME ในกลุ่มสาขาเป้าหมาย ได้แก่ สาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน สาขาหัตถกรรม สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จำนวน 20 ราย เพื่อมาเป็น SME ต้นแบบ
เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดแสดงสินค้าในโซน Thailand Pavilion ภายในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019 ในระหว่าง วันที่ 20-23 เมษายน 2562
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณสุวรรณชัย เผยว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจำนวน 50 ราย จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่การเริ่มร่างสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าต่างประเทศ เทคนิคในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับผู้ซื้อ โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก อีคอมเมิร์ซในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน จากนั้น ผู้ประกอบการทั้ง 50 ราย จะต้องเตรียมแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดจำนวน 20 ราย เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Hong Kong Houseware Fair 2019 และกิจกรรม “Product Demonstration” ณ เวทีกลางในงาน โดยมี Buyer เข้าร่วมรับฟังประมาณ 30-40 ราย ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สสว. จะเป็นผู้สนับสนุน 10 ราย และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้สนับสนุน 10 ราย

“สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของ SME ไทย ส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสากล และสร้างตัวอย่างต้นแบบที่ดีของ SME ไทย” คุณสุวรรณชัย กล่าว

ด้านคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า โครงการ SME IDOL 2019 เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จโครงการ “SME IDOL 2018” ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา  ธพว. ได้เข้าไปสนับสนุน และพัฒนายกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพื่อเตรียมพร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยนำร่องในกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน
ของตกแต่งบ้าน งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 20 รายที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ SME IDOL 2019 นอกจากจะได้รับสิทธิ์ร่วมแสดงและนำเสนอสินค้าในงานแฟร์ระดับโลก “HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019” ยังได้สิทธิ์ประชาสัมพันธ์สินค้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม www.HKTDC.com เป็นช่องทางสำคัญช่วยให้เกิดซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในอนาคต

“ผลสัมฤทธิ์จากการนำผู้ประกอบการ 20 รายเข้าร่วมในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ 1,015 ราย
เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 29 ราย มียอดสั่งซื้อสินค้าภายในงาน 91 ราย มูลค่า 5.8 ล้านบาท มีการสั่งซื้อในอนาคต 9.4 ล้านบาท และเกิดการร่วมธุรกิจระหว่างกิจการที่ไปร่วมงาน 4 ราย” คุณมงคล กล่าว