ผู้ประกอบการได้เฮ รัฐผุดระบบพิเศษส่งปลากัด หนุนธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม

ผู้ประกอบการได้เฮ รัฐผุดระบบพิเศษส่งปลากัด หนุนธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม

กรมประมง สสว. และ ไปรษณีย์ไทย จับมือเปิดตัวระบบส่งพิเศษ สำหรับธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม จากผู้เลี้ยงสู่ผู้ซื้อ นำร่องให้บริการสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ตั้งจุดบริการฝากส่งปณ.ทั่วประเทศ พร้อมแนะนำขั้นตอนการบรรจุส่งอย่างปลอดภัย ส่งวันเดียวถึง เทียบเท่าอีเอ็มเอส

ทุกวันนี้ อะไรๆ ก็ค้าขายกันผ่านระบบอีคอมเมิิร์ซ (E-Commerce) กันเสียหมด เสื้อผ้าขายส่งผ่านออนไลน์ อาหารก็สั่งซื้อจากทางออนไลน์ แม้กระทั่งธุรกิจที่ไม่น่าจะซื้อขายผ่านออนไลน์ได้ อย่าง “ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม” ก็มีการซื้อขายทางออนไลน์กับเขาด้วย

ในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างกรมประมง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้เปิดตัว “การขนส่งสัตว์น้ำสวยงาม ด้วยระบบขนส่งพิเศษ” ซึ่งเป็นการบริการจัดส่งปลากัดจากผู้ประกอบการสู่ผู้ซื้อโดยตรง

คุณมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง ปณท กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย พร้อมร่วมสนับสนุนธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม โดยเริ่มจาก “ปลากัด” เป็นอย่างแรก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสเติบโตสูง

คุณมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง ไปรษณีย์ไทย

“ในระยะแรก จะนำร่องให้บริการแก่กลุ่มผู้ค้าปลากัดที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกรมประมง โดยยืนยันสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Wallet@Post และแสดงตนก่อนส่งปลากัดทุกครั้ง ณ จุดให้บริการ 124 ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดย 48 แห่ง อยู่ในกทม.และปริมณฑล ปณ.จังหวัด 73 จังหวัด รวมถึงปณ.บ้านโป่ง ปณ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี และปณ.บางไทร อยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการอยู่มาก ส่วนพื้นที่อื่นๆ จะมีการขยายเพิ่มในระยะต่อไป”

ไปรษณีย์มีการจัดส่งปลากัด ด้วยระบบการขนส่งพิเศษในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้กล่องพิเศษที่เรียกว่า กล่อง 4Commerce สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งโดยเฉพาะ พร้อมติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์บริการส่งปลากัด จนถึงกระบวนการขนส่งพิเศษที่แยกออกจากระบบปกติ เพื่อส่งถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วในมาตรฐานเดียวกับบริการส่งด่วนพิเศษ EMS

“ทางไปรษณีย์มีบริการแยกส่งปลากัดโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการแยกออกมาจากการส่งไปรษณีย์แบบปกติ โดยจะมีลังสำหรับใส่กล่องปลากัดที่แยกเป็นล็อกๆโดยเฉพาะ เป็นสเตนเลส มีความแข็งแรง จึงรับประกันได้ว่าปลากัดจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอน หรือหากสินค้าเสียหายจากการขนส่งโดยไปรษณีย์ ทางเรายินดีชดใช้ค่าเสียหายให้สูงสุด 2 พันบาท”

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง กล่าวว่า ปลากัดไทยเป็นสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้รับความนิยมและเป็นยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างชื่อเสียงในระดับสากล กรมประมงจึงมีโครงการยุทธศาสตร์ปลาสวยงามมาตั้งแต่ปี 2556-2559 สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาธุรกิจโดยใช้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการขนส่งสินค้าปลาสวยงามภายในประเทศ โดยเริ่มจากปลากัดเป็นชนิดแรก โดยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ทำให้เกิดการขยายตัวของตลาด เพิ่มช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไป

ด้าน คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวเสริมว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลจากการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการปลาสวยงาม (ปลากัด) ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว.

โดยในปีนี้ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนการออกแบบจัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์การส่งปลากัด พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับหุ้มห่อเพื่อให้การขนส่งปลากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมขึ้น โดยมุ่งเน้นยกระดับการส่งเสริมเป็นแบบรายกลุ่มคลัสเตอร์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งฟาร์มปลากัด ผู้รวบรวม (Transhipper) ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก และตัวแทนผู้ส่งออก

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี จำนวน 5 เครือข่าย มีผู้ประกอบการ 700 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล นครปฐมและจังหวัดโดยรอบ ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น และภาคใต้ สงขลา โดยคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 131 ล้านบาท