เอสเอ็มอีอาหารไทยบุก “แดนปลาดิบ” สร้างยอดขายสินค้ากว่าสองร้อยล้าน!

เอสเอ็มอีอาหารไทยบุก “แดนปลาดิบ” สร้างยอดขายสินค้ากว่าสองร้อยล้าน!

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 – 26 ก.ย. ที่ผ่านมา สสว. ได้นำผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องปรุงรส เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ภายในงาน Thai Food Festival and Business Matching in Nagasaki 2018 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ สสว. ร่วมกับ ISMED และบริษัท JALUX Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำผู้ประกอบการจำนวน 20 บริษัท ไปทดสอบตลาดเมืองรองของประเทศญี่ปุ่นอย่างเมืองนางาซากิ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญเรื่องการค้าแล้ว ยังได้พบปะและหารือกับ คุณฮิเดะโนะริ ทะชิโระ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และ คุณโทโมมิ มิยาโมโต้ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดนางาซากิ แห่ง Nagasaki Prefecture Government หน่วยงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น  เกี่ยวกับข้อมูลทางธุุรกิจและการสร้างเครือข่ายเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น

ผอ.สสว. (เสื้้อขาว) ครั้งเยือนประเทศญี่ปุ่นร่วมกับคณะเอสเอ็มอีไทย

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดครั้งนี้ มีจุดเริ่มจากเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สสว. ได้จัดงานสัมมนาและกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเรื่อง “เจาะตลาดแดนซามูไรไปกับ สสว.” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นและมีการเชื่อมโยงสร้างพันธมิตรในกลุ่มนักธุรกิจของ         จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น จากบริษัท JALUX Inc. บริษัทในเครือของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ขนมอบกรอบ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องปรุงรส เนื้อสัตว์แปรรูป ผลไม้แปรรูป วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร อาหารพร้อมรับประทาน จากบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 บริษัท ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและยังสามารถสร้างโอกาสทางการค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศในอนาคต

ซึ่งจากงานดังกล่าว สสว. ได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 20 บริษัทเข้าร่วมงาน เพื่อทดสอบตลาดและจำหน่ายสินค้า โดยสินค้าที่นำไปทดสอบตลาด เช่น ผลไม้แปรรูป แยมผลไม้ ซอสปรุงรส แกงสำเร็จรูป ขนมและถั่วอบกรอบ เป็นต้น โดยจัดจำหน่าย ณ Dejima Wharf ซึ่งเป็นศูนย์การค้าในรูปแบบ Community mall มีร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น สไตล์ตะวันตก หรือสไตล์อิตาลี และร้านค้าอีกมากมาย สร้างยอดขายภายในงานได้มากกว่า 400,000 บาท

สื่อมวลชนญี่ปุ่น ให้ความสนใจ

นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินเดอะเอททีนธ์แบงก์ และมหาวิทยาลัยนางาซากิ เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อวางแผนการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอนาคต รวมทั้งผู้ประกอบการยังได้มีการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจเมืองนางาซากิ กับบริษัท LOHAS New Trading, Choko Shoyu, Kashuen-Moricho Inc., Matsubaya ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ แยมจากผลไม้เกษตรอินทรีย์ อาหารไทยบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน เครื่องต้มยำสำเร็จรูป โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าสูงถึง 220 ล้านบาท

ผอ.สสว. เผยอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานีโทรทัศน์ NHK, NBC และ NIB รวมไปถึงสื่อวิทยุท้องถิ่นทำการสัมภาษณ์สดและนำเสนอข่าวตลอดระยะเวลา 5 วัน ที่จัดกิจกรรม