นักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยปีนี้ 38 ล้านคน! โรงแรม-ร้านอาหาร แข่งขันรุนแรง เร่งสร้างจุดขายเรียกแขก

คุณคริส กนกวลีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ จำกัด กล่าวถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหารว่า จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ประสบความสำเร็จ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันและคาดว่าปีนี้จะสูงถึง 38 ล้านคน ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวในเชิงจำนวนห้องพักค่อนข้างสูง เพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมระดับ 3-4 ดาว และต่ำกว่าระดับ 3 ดาว ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดที่พักในรูปแบบใหม่ๆ ทำให้การแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วย

จากจำนวนโรงแรมและร้านอาหารที่เปิดใหม่ รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต่างมุ่งเน้นที่จะสร้างความประทับใจและให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว รวมไปถึงการพิถีพิถัน ในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งด้วย นับได้ว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหาร และธุรกิจของ คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหารที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์และเครื่องใช้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งทางบริษัทมีแบรนด์สินค้าระดับไฮเอนด์ที่จัดจำหน่ายอยู่มากถึง 40 แบรนด์ 80% นำเข้าจากยุโรป สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มโรงแรมระดับ 4-5 ดาว มีโชว์รูมจัดแสดงและให้บริการแก่ลูกค้าในเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย และหัวหิน สำหรับตลาดในต่างประเทศนั้นมีการร่วมมือกับลาว กัมพูชา และล่าสุดได้เข้าไปรุกตลาดในประเทศพม่า เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่เปิดกว้าง จำนวนโรงแรมและร้านอาหารยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกมาก

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มภาชนะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ย่อยสลายได้ อาทิ ถ้วยชามสำหรับอาหาร ช้อนส้อม แก้วสำหรับเครื่องดื่ม หลอด ซึ่งมีจุดเด่นด้านการออกแบบที่สวยงาม มีความหลากหลายเหมาะกับการใช้งาน รวมถึงมีการร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำใบสับปะรดซึ่งเป็นส่วนที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อผลิตเป็นผ้าใยสับปะรด ที่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งกระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ โดยมีคุณสมบัติที่คงทนและสวยงาม

ซึ่งกระแสรักษ์โลก ลดขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่นี้ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกำลังร่วมมือกันเพื่อให้ผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยหลายประเทศแถบยุโรปได้มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ทำให้ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งประชาชน หันมาร่วมมือ ใช้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ย่อยสลายได้เพื่อให้การลดจำนวนขยะเกิดขึ้นได้จริง