ธุรกิจร้านอาหาร-โรงแรม หนุนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียนใช้ระบบ “วีซ่าใบเดียว”

คุณจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจร้าน อาหารและโรงแรมของไทยว่ายังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าตลอดทั้งปีจะสูงถึง 30 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 13.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวจีน ยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด    และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 30% หรือจาก 3.5 ล้านคน เป็น 4.6 ล้านคน ซึ่งการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยยังได้ส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาเซียนด้วย

โดยล่าสุดในการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียน ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว และยังมีการเสนอให้ใช้ระบบ วีซ่าใบเดียว (Single Visa) เพื่อการท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลดีอย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ มักจะใช้ไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวและต่อไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค

คุณจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ดังนั้น ยูบีเอ็ม เอเชีย ในฐานะผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และภาคเอกชนผู้ร่วมจัดงาน อาทิ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ จึงยินดีที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และการบริการนั้นจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นด้วย

และจากปัจจัยการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและความสนใจเข้าร่วมชมงานของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งไทยและอาเซียน ทำให้การจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 ครั้งนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยได้มีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มขึ้น 20% เป็น 18,000 ตร.ม. เพื่อรองรับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศกว่า 400 ราย 1,500 แบรนด์ จาก 33 ประเทศทั่วโลกที่สนใจเข้าร่วมงาน

 

ทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าพาวิลเลียนนานาชาติ ได้แก่ จีน อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ และแอฟริกาใต้ สำหรับพาวิลเลียนใหม่ในปีนี้ ประกอบด้วย อิตาลี พาวิลเลียน โดย เบลล่าวิต้า (Bellavita) โปแลนด์ พาวิลเลียน โดยศูนย์สนับสนุนการเกษตรแห่งชาติ โปแลนด์ (National Support Centre for Agriculture – KOWR) และ 2 พาวิลเลียนจากโอซากา (Osaka) และ ไทโตะ (Taito) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มใหม่ล่าสุดมาร่วมจัดแสดง

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมการประชุม สัมมนา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ และการแข่งขันพัฒนาทักษะสำหรับผู้อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว อาหาร และโรงแรม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายสมาคมด้านการท่องเที่ยว อาหาร และการบริการ อาทิ งานประชุมสภาอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ครั้งที่ 20 โดยสมาคมโรงแรมไทย งานสัมมนาสมาคมภัตตาคารไทย

การแข่งขันวาดลวดลายศิลปะบนถ้วยกาแฟ การประกวดไวน์ งานประชุม Innolab Forum Food Allergen Management สำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร บริการอาหาร และการจัดเลี้ยงอาหาร เป็นต้น

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย. นี้ เวลา 10.00-18.00 น. ฮอลล์ 102-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมการจัดงานได้ที่ www.foodhotelthailand.com และ Facebook Page www.facebook.com/Food & Hotel Thailand