ถอดบทเรียนความสำเร็จ “สตาร์ทอัพเกาหลี” สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการไทย

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.) กล่าวตอนหนึ่งในงาน “สตาร์ทอัพฟอรัม: บทเรียนจากความสำเร็จของสตาร์ทอัพเกาหลี ” ว่า งานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Startup ของไทย ผ่านความสำเร็จของ Startup เกาหลี และเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่งเสริม Startup ไทยได้เรียนรู้การดำเนินการและระบบการส่งเสริม Startup ของ Youth Startup Academy ของเกาหลี  โดย นับตั้งแต่ สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน  (MOU)  กับหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณรัฐเกาหลี( The Small and Medium Business Administration หรือ SMBA) ในขณะนั้น

ซึ่งต่อมาได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (Ministry of SMEs and Startupsหรือ  MSS ) ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในหลายรูปแบบ อาทิ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีไทย-เกาหลีในการช่วยผู้ประกอบการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมลงทุน และรูปแบบต่างๆ ของการจับคู่ธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างสองประเทศ เป็นต้น

และเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี สสว. จึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาธารณรัฐเกาหลี  ( Small & Medium Business Corporation ) หรือ SBC ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจาก MSS จัดงานเสวนา“สตาร์ทอัพฟอรัม: บทเรียนจากความสำเร็จของสตาร์ทอัพเกาหลี” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Startup ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้จากStartup ของเกาหลีที่ประสบความสำเร็จ

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่งเสริม startup ของไทยได้เรียนรู้การดำเนินการและระบบการส่งเสริม Startup ของ Youth Startup Academyซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเกาหลีภายใต้ SBCเนื่องจากการส่งเสริม startup ของเกาหลีได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน Best Practice ในเอเปค จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดตั้งNational Startup Center ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ สสว. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

“ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมเพื่อหารือความร่วมมือ SME ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานความร่วมมือด้าน SME โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสำหรับ SME ไทย ใน Sector ต่างๆ ที่ไทยให้ความสำคัญยิ่งไปกว่านั้น SBC ได้มาเปิดIncubation Center ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2560 เพื่อบ่มเพาะนักธุรกิจ SMEs จากเกาหลีใต้ที่จะมาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย และ SBC ได้จัดกิจกรรมพา startup เกาหลีมาสร้างเครือข่ายในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่ สสว. จะจัดกิจกรรมร่วมกับ SBC ในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Startup ของไทยได้เรียนรู้จาก SBC ด้านการส่งเสริม Startup รุ่นเยาว์ ที่เป็นระบบ ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีผลลัพธ์ที่น่าทึ่งของ Youth Startup Academy ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2554 และมีสาขากระจายตามเมืองสำคัญ 5 เมืองทั่วประเทศ สสว. เห็นว่าองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดตั้ง National Startup Center ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ สสว. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล” ผอ.สสว. กล่าว