เป็นปลื้ม! เอสเอ็มอีรายย่อยนับพันราย เข้าถึงสินเชื่อหลักล้าน

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สสว. เข้าร่วมงาน “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล” ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ปรากฎว่า มีผู้ประกอบการ SME สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสว. จำนวน 1,545 ราย และขอรับสินเชื่อเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการ รวมถึงการดำเนินธุรกิจ 4.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ สสว. ร่วมจัดงานนี้ในโซนกิจกรรมภายใต้ชื่อ “SME ONE เชื่อมต่อทุกความต้องการธุรกิจ” ถือเป็นการประสานพลังเครือข่ายประชารัฐที่ให้บริการแก่ SME จุดเดียวแบบครบวงจร โดยภายในบูธ สสว. จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งให้บริการรับปรึกษาด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเขียนแผนธุรกิจ การบริการจัดการธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ รวมไปการตลาด และพบว่า SME สนใจขอรับคำปรึกษาจาก สสว. 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องการตลาด เรื่องการเงิน และการบริหารจัดการธุรกิจ ตามลำดับ

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี หรือ “SME ONLINE” เป็นโครงการหนึ่งที่ SME ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีจำนวนคนสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ถึง 388 ราย และ SME เข้าร่วมอบรม 444 ราย รวมถึงมีผู้ประกอบการร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์ 172 ราย โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ Shopee และ lazada นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการจำนวน 102 ราย ให้ความสนใจนำสินค้าจำนวน 628 รายการ มารับบริการถ่ายภาพ เพื่อขายของออนไลน์

สสว. ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งการจัดอบรมและการถ่ายทอดประสบการณ์จากมุมมองของผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล สสว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “แล็บประชารัฐ” ร่วมจัดอบรมและแจกคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานภายในงานดังกล่าวรวม 90 ราย และระยะต่อไปจะแจกคูปองเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ SME ไทยในการแข่งขันตลาดโลก

นอกจากนี้ สสว. ยังสนับสนุน SME ทุกมิติในการทำธุรกิจให้ปรับตัวทันยุค 4.0 ภายในงานดังกล่าว ได้แก่ การประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลด้านเอสเอ็มอีผ่านเว็บไซต์ “SME ONE” ซึ่งปัจจุบันมีคนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ถึง 10,500 คน โดยหัวข้อที่คนให้ความสนใจมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการรายใหม่/STARTUP การเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเด่นช่วงนี้ อีกทั้งยังมีการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ SME รวมถึงการแนะนำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ สสว. เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือสินค้าให้เหมาะกับสถานการณ์