แม็คโคร ยกระดับเกษตรกรไทย ปั้นเกษตรกรชาวเขา พัฒนาสินค้าแบบมืออาชีพ

ชาวเขาเผ่าม้ง ลูกหลานเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฐานะยากจน แต่ใฝ่ดีตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรี เลือกกลับบ้านมาพัฒนาถิ่นกำเนิด เป็นเกษตรกรปลูกผัก พร้อมเป็นตัวแทนรับซื้อผักจากเพื่อนเกษตรกรหลายกลุ่มมาทำการตลาดให้ ส่งขายแม็คโคร โดยมีทีมงานฝ่ายจัดซื้อของแม็คโครเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ คำแนะนำการผลิตและวางแผน จนยอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆ ต่อยอดการสร้างอาชีพให้เพื่อนพี่น้องชาวเขาได้มีอาชีพ มีรายได้ ล่าสุด พัฒนาปุ๋ยเป็นสูตรของตัวเอง ส่งผลให้ผักขายดี ถอยรถตู้คอนเทนเนอร์มาส่งผักแล้ว

วันนี้ คุณวิทยา หวานซึ้ง ชาวเขาเผ่าม้ง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเกษตรกรและเจ้าของธุรกิจ SMEs มีชื่อกิจการว่าวิทยาการเกษตรรับซื้อผักจากเครือข่ายเกษตรกรกว่า 1,800 -2,000 ครอบครัวในหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน โดยมีผักประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กะหล่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือเทศท้อ มะเขือเทศราชินี บีทรูท

คุณวิทยา เกิดในครอบครัวเกษตรกร ปากกัดตีนถีบ เรียนจบปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สาขาพืชไร่ จังหวัดชลบุรี หลังจากสำเร็จการศึกษา เขากลับมาพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ด้วยการขยายช่องทางจำหน่ายพืชผักให้เกษตรกร

ผมอยากต่อยอดอาชีพบรรพบุรุษ อยากขยายตลาดขายผัก แต่ก็ไม่เคยคิดจะค้าขายกับพ่อค้าคนกลาง เพราะกลัวโดนเอาเปรียบ พอดีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับแม็คโคร จุดนี้เองเลยทำให้เริ่มค้าขายกับแม็คโคร และได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของแม็คโครมาโดยตลอด เช่น การตัดแต่งผัก การขนส่งผักยังไงไม่ให้ช้ำ ไม่ให้เน่า ไม่ให้เสีย และที่สำคัญคือ ไม่เคยถูกเอาเปรียบ

คุณวิทยา เล่าต่อว่า ในช่วงเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆ เนื่องจากเป็นกิจการขนาดเล็ก ทำกันเองในครอบครัว 4-5  ชีวิต บางครั้งตัดผักไม่สวย ผักช้ำ ผักเน่า หลายครั้งคิดท้อแท้ อยากเลิก แต่ฝ่ายจัดซื้อของแม็คโครก็คอยให้คำแนะนำต่างๆ  เช่น วิธีแก้ไขปัญหาผักช้ำ ผักเน่า ให้ปอกผักให้สะอาด เวลาใส่ตะกร้าก็อย่าให้ล้นตะกร้า เวลาขนส่งต้องใช้รถห้องเย็นเท่านั้น ซึ่งตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกับแม็คโคร ได้รับกำลังใจจากทีมงานตลอดเวลาว่า สู้ๆ อย่าถอย เขาทำได้ เราต้องทำได้

หลังจากได้รับคำแนะนำ คุณวิทยา มาต่อยอดว่า ผักจะดีและทนในการขนส่งนั้น ต้องเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี  การปลูกที่ถูกวิธี การดูแลรักษาที่ดี ดินที่ปลูกก็ต้องมีคุณภาพ ที่สำคัญการขนส่งก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรีบดำเนินการ

ผมนั่งคิดกับครอบครัวว่า ทำไมผักอยู่ในตู้เย็นถึงยังมีสภาพดี ฉะนั้นไม่รอช้า ทำการสร้างห้องเย็นขึ้นมา เปลี่ยนวิธีหั่นผัก จากนั่งหั่นบนพื้น เปลี่ยนมาหั่นผักบนโต๊ะ ใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์แทนถุงพลาสติก และเริ่มรับคนงานเพิ่ม เพื่อให้ได้งานที่เร็วและมีคุณภาพ

จนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่คุณวิทยาเป็นคู่ค้ากับแม็คโคร ได้เติบโตและพัฒนาธุรกิจของตนเอง จากครอบครัวเกษตรกรธรรมดาๆ ก้าวเข้ามาเป็นคู่ค้าของแม็คโคร แม้ว่าจะต้องต่อสู้ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ นานา แต่ก็มีทีมงานแม็คโครเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด คอยให้กำลังใจ ให้โอกาส ให้คำแนะนำ ทำให้คุณวิทยากับแม็คโคร ได้ร่วมกันพัฒนาผักที่มีคุณภาพ

ถือเป็นความโชคดีของผมที่ได้พบกับคนดีๆ เหมือนทีมงานจัดซื้อของแม็คโคร ทุกคนที่ให้โอกาสผม เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมาตลอด 3 ปี จากปีแรกส่งเพียง 1,200 ตัน จนถึงปีที่ผ่านมา ผมส่งสินค้าเกษตรให้กับแม็คโครมากถึง 4,700 ตัน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรชาวเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุด ผมพัฒนาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จ ผมในฐานะของลูกหลานเกษตรกร ไม่คิดจะหยุดนิ่งเพียงแค่นี้ ผมจะผลักดันให้กะหล่ำปลี กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ อันดับ 1 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังคิดที่จะพัฒนาพืชตัวอื่นของผักเมืองหนาว อาทิ ต้นหอมญี่ปุ่น บร็อกโคลี่ ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วชนิดต่างๆ และหอมแดง กระเทียม เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรทุกชนเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองไว้ใช้ เพื่อลดปัญหาการเผา ซึ่งเป็นปัญหาทางมลพิษ