สมุทรสาคร หวังยกระดับสู่ “ครัวอาหารทะเล…ของโลก”

คุณสมพงษ์ จิระพรพงศ์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 17 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มี.ค.ที่ผ่านมา  บนพื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานท่าจีน ตรงข้ามตลาดทะเลไทย ติดถนนพระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ว่า เทศกาลอาหารทะเลนี้ จัดต่อเนื่องมาทุกปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงศักยภาพการเป็น “เมืองประมง”และนครแห่งอาหารทะเล เพื่อมุ่งสู่การเป็นครัวอาหารทะเลของโลก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสู่การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการน้อยใหญ่

คุณสมพงษ์ กล่าวอีกว่า การจัดงานนี้ใช้เงินเอกชนลงทุนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนได้ครั้งละหลายสิบล้านบาท และเป็นงานเกิดจากกลุ่มคนที่รักบ้านนี้เมืองนี้ รักอาชีพประมงทะเล เมื่อมาเป็นพ่อค้าจึงช่วยกันนึกว่าบ้านเรามีของดีอะไร โชว์ให้คนอื่นทราบบ้าง

“5 วันของการจัดงานเป็นการแค่จุดประกาย ให้เกิดผลกระทบออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น และตั้งใจไว้ว่าตราบใดที่ยังมีเรี่ยวแรง ก็จะช่วยกันทำงานเพื่อถิ่นฐานบ้านเกิดต่อไป” ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร กล่าว