แนะสร้างจุดแข็งธุรกิจสปา ด้วยศาสตร์ “เจ้าเรือน”

จากนโยบายรัฐ ที่พยายามผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบ้านเรา เดินหน้าสู่ Capital Spa of Asia

จึงส่งผลให้ “ธุรกิจสปาไทย” จัดอยู่ใน Mega Trend (เมกะเทรนด์) หรือ ธุรกิจที่มีแนวโน้มสร้างผลประโยชน์และผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนได้เป็นวงกว้าง

ดังนั้น การสร้าง “จุดแข็ง” เพื่อเป็น “จุดขาย” ของสปาไทย ให้เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการจากทั่วโลกนั้น จึงนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย สำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนี้

“บ้านเรา ได้การยอมรับในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพ นวดไทย มีชื่อเสียงระดับโลก เหล่านี้เป็นจุดแข็งทำให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก ฉะนั้นผู้ประกอบการสปา ควรพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ด้วยการนำศาสตร์ต่างๆ ของไทยมาประยุกต์”

คุณพัชญา ขำสอาด แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” ศูนย์ให้บริการสปาระดับ         ไฮเอนด์ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มต้นอย่างนั้น

ก่อนกล่าวต่อถึง “สปา ภูมิปัญญาไทย” หรือ  “สปา” ที่เน้นนำ “ศาสตร์ของไทย” มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ “ศาสตร์เจ้าเรือน” ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐาน ซึ่งหากผู้ประกอบการเข้าใจองค์ความรู้ศาสตร์เจ้าเรือนอย่างแท้จริง ย่อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกมิติของธุรกิจสปา

“ธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกันของแต่ละคน สามารถสื่อให้เห็นถึงโครงสร้างลักษณะทางกายภาพ บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ การเรียนรู้ การตัดสินใจ แนวโน้มสุขภาพ ความเจ็บป่วย จิตใจ และอารมณ์ อภัยภูเบศร เดย์ สปา จึงนำศาสตร์เจ้าเรือน มาประยุกต์ ใช้ในการให้บริการทั้งในเรื่องของการทรีตเมนต์  การเสริมความงามรวมทั้งเรื่องของอาหารด้วย” คุณพัชญา เผยให้ฟังอย่างนั้น

และว่า หากธุรกิจสปาสามารถนำ “ภูมิปัญญาไทย” มาประยุกต์ให้ถูกจุด ก่อนผนวกเข้ากับการบริการที่มีคุณภาพ เชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ จะส่งเสริมให้ “สปาไทย” โด่งดังไกลได้ทั่วโลกแน่นอน

และในฐานะที่ “อภับภูเบศร” เป็นองค์กรต้นแบบ ในการสร้างแนวคิดการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบแผนไทย ระหว่างวันที่  5 มีนาคม -27 พฤษภาคมนี้ ทาง “อภัยภูเบศร” จะทำการฝึกอบรม ผู้ให้บริการสปาจำนวนหนึ่งร้อยคน มีเป้าหมาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าสู่วงการธุรกิจสปา ซึ่งผ่านการคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

“การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตร 500 ชั่วโมง เป็นการอบรมฟรี โดยมีงบประมาณของทางจังหวัดเข้ามาสนับสนุน สำหรับเนื้อหาหลักในการอบรมนั้น  เน้นเรื่องของการบริการทรีตเมนต์หลายรูปแบบ ที่มีอยู่ในสถานบริการสปา ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ ศาสตร์แพทย์แผนไทย ศาสตร์เจ้าเรือน การนวด การเสริมความงาม รวมทั้งเรื่องของอาหารด้วย” แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำอภัยภูเบศร เดย์ สปา กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน นอกจาก “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” จะเปิดให้บริการสปาทรีตเมนต์หลายรูปแบบ ให้กับลูกค้าไทยและต่างชาติแล้ว

สถานที่แห่งนี้ ยังเป็น “ต้นแบบ” ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการให้บริการสปาที่นำศาสตร์แพทย์แผนไทยสามารถมาประยุกต์ใช้ ให้กับบรรดาผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร และกลุ่มบุคคลที่สนใจ ซึ่งตลอดกว่าสองปีที่ผ่านมา มีคณะบุคคลต่างๆ เดินทางมาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่อง แทบทุกสัปดาห์เลยทีเดียว

“อภัยภูเบศร เดย์ สปา” เปิดให้บริการ วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30-20.00 น.

สนใจสอบถามข้อมูลเข้ารับบริการหรือศึกษาดูงาน ติดต่อที่ โทรศัพท์ 037-211-088, 037-217-127 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.abhaiherb.com