สาวมัณฑนศิลป์ พลิกมุมมองสร้างศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

“อยากให้ผู้ป่วยลุกขึ้นมาใช้ศักยภาพของตัวเอง ใช้ความถนัด และแรงบันดาลใจจากประสบการณ์เป็นโรคมะเร็งมาส่งต่อให้ผู้อื่น แชร์กับคนในสังคมผ่านรูปแบบของการทำศิลปะ”

คุณออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer (อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์) เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า เมื่อ 5 ปีก่อน เธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ต้องต่อสู้และผ่านกระบวนการรักษาต่างๆ มากมาย มะเร็งทำให้ทัศนะคติการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป มีแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก

 

อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ คือ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในด้านกำลังใจ และทุนทรัพย์ ผ่านรูปแบบโครงการและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อผู้ป่วยโดยใช้ศิลปะที่คุณออยเรียนจบด้านนี้มาโดยตรงเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อกลางในการสร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงการสร้างชุมชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาจจะรักษาหายแล้วหรือยังเป็นอยู่ รวมถึงญาติ ผู้ดูแล เป็นตัวกลางกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมโยงคนในสังคมพร้อมจะช่วยเหลือผู้ป่วย ประสานในเรื่องของการทำกิจกรรม การทำสินค้า และบริการ

 

 

คุณออย เล่าต่อว่า ก่อนหน้านี้อาร์ตฟอร์แคนเซอร์มีลักษณะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เธอดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 จนก้าวเข้าสู่เข้าปีที่ 6 จนกระทั่งมีแนวคิดอยากจะทำให้กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำอยู่กลายเป็นกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบองค์กรที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงนำอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์เข้าร่วมโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่7 หรือ Banpu Champions for Change 7 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กับ สถาบัน Change Fusion

“จริงๆ แล้วโรงมะเร็งเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก ในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับ1 ทุกแปดนาทีจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ออยจึงอยากใช้ประสบการณ์ของตัวเองมาชวนเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งที่มีเป้าหมายเดียวกัน รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่สามารถหารายได้ให้กับองค์กร สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ว่า ถึงแม้ว่าในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีออยอาจจะไม่อยู่แล้ว แต่องค์กรยังอยู่ และผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ซึ่งศิลปะที่คุณออยใช้เป็นตัวกลาง มีทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม อาทิเช่น สินค้าโดยผู้ป่วยมะเร็ง ผลงานศิลปะ และสินค้าจากศิลปินและนักออกแบบ เสื้อการกุศลและอื่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาเช่น Art-titude Workshop สำหรับพนักงานในองค์กร กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับองค์กรเอกชน กิจกรรมแต้มสีเติมศิลป์ หอผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐ กิจกรรมแชร์ประสบการ์ และให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และการจัดแสดงผลงานศิลปะต่างๆ

ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากประสบการณ์ตรง หรือมาจากศักยภาพที่ตัวผู้ป่วยถนัด ผู้ป่วยจะได้รับรายได้หากมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงาน ส่วนช่องทางในการขายได้จากผู้ที่มีจิตอยากสนับสนุน หรือการสนับสนุนขององค์กร และภาครัฐ

สาวมัณฑณศิลป์ เล่าว่า โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่7 ทำให้อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีความจริงจังในการทำงานมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำธุรกิจให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย  มีโอกาสรู้จักกับองค์กรใหญ่ เจอพี่และเพื่อนในสายธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายเดียวกันพร้อมที่ช่วยเหลือกันไป

ก่อนบอกต่อถึงอนาคต อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ จะเป็นองค์กรที่เป็นตัวกลางของคนในสังคมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย โดยจะมีการให้การสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ร.พ. รัฐ และมีช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้ในระยะยาว พร้อมๆ ไปกับการเสริมสร้างกำลังใจ และแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมต่างๆ กับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้และก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

“ตอนนี้อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ยังขาดบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เรามีบุคลากรเพียง 2 คนซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งทั้งคู่” สาวมัณฑณศิลป์ทิ้งท้าย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ได้ที่ เฟสบุ๊ก Art for Cancer by Ireal อินสตาแกรม artforcancer ไลน์ @artforcancer โทรศัพท์ 099-356-3561