ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มัดควั่นปม “ผ้าตาโก้ง”ด้วยหน้าแข้ง วิถีพื้นบ้านนาซาว จ.น่าน

หนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย ททท. ที่จังหวัดน่าน คือ การทอผ้าตาโก้ง ที่บ้านนาซาว  อ.เมือง

การทอผ้า เป็นวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านในพื้นที่นี้  เมื่อมีนักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยวก็จะได้รับประสบการณ์จริง จากการได้ทดลองทอผ้า และการมัดควั่นปมผ้าตาโก้ง ด้วยหน้าแข้ง  (ผ้าตาโก้ง ความหมายตามพจนานุกรมคือ ผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ)

ข้อมูลจาก เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเทศไทย ระบุว่า ในอดีต บ้านนาซาวมีการปลูกฝ้ายในพื้นที่ดอน หรือพื้นที่แล้งน้ำ และเก็บฝ้ายในช่วงฤดูหนาวก่อนจะนำไปปั่นและทำเส้นด้าย การย้อมสี และการเตรียมเส้นฝ้ายเพื่อการทอ  โดยทั่วไป เมื่อว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม สตรีในชุมชนบ้านนาซาวจะทอผ้าสำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือน ผ้าทอลายตาโก้งที่ทอโดยหญิงสาว เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการ “ออกเรือน” หรือออกไปแต่งงานเพื่อไปสร้างครอบครัวใหม่ ผ้าห่มตาโก้งเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นแรงงานของความรัก จากแม่สู่ลูกและคนในครอบครัว และจากหญิงสาวถึงชายหนุ่ม

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่บ้านนาซาวแห่งนี้  นอกจากทอผ้า มัดควั่นปมผ้าตาโก้ง แล้วยังมีการทำบัวลอย ซึ่งนักท่องเที่ยว จะได้ทำร่วมกับชาวบ้าน เสร็จแล้ว ก็รับประทานร่วมกัน  นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่เพียงแต่ไปเยือน แต่ได้ประสบการณ์จริงติดตัวกลับบ้าน

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจอาหารพื้นบ้าน ยังมีอาหารพื้นบ้าน อย่างแกงแคไก่เมือง หมูทอดมะแขว่น  น้ำพริกหนุ่มที่มีรสชาติอร่อย มีลักษณะเฉพาะตัว นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจ ติดต่อไปล่วงหน้า ทั้งการทำกิจกรรมและอาหารพื้นบ้าน ได้ที่โทรศัพท์ (062) 182-7579