ชวนไป“น่าน” สัมผัสเส้นทาง “อันซีน” ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism District) โดยมี จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดนำร่องตามโครงการดังกล่าวนั้น   คุณเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน(แพร่,น่าน) กล่าวถึงความพร้อมในพื้นที่ว่า น่าน เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ชาติพันธุ์ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม งานหัตถศิลป์ ฯลฯ  ซึ่งหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ความพร้อมในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ไม่ยากนัก

คุณเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน(แพร่,น่าน)

โดยในทางปฏิบัติทาง ททท.สำนักงานแพร่,น่าน  ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน Design Thinking Process  คือ กระบวนการที่เน้นให้ชุมชน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมนำเสนอ และร่วมบริหารจัดการ  เพราะขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมานี้  นับเป็น “หัวใจ”ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

“ในการลงชุมชน ทางททท.ได้นำนักออกแบบเส้นทาง ไปด้วย เพื่อให้ช่วยออกแบบเส้นทางของกิจกรรม เส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวนำเสนอผ่านกระบวนการของชุมชน โดยชุมชนต้องร่วมคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของเขา แล้วเขาจะขายอะไร  ทั้งนี้เพราะต้องการให้ชุมชนเป็นคนคิดเอง ซึ่งชุมชนน่านส่วนใหญ่  มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ และมีความตื่นตัวกันมาก”คุณเอิบลาภ กล่าว

กิจกรรมทอผ้าตาโก้ง ชุมชนนาซาว

และว่า สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดน่า นี้  เป็นได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยก็เปลี่ยนไปแล้ว หลายคน อยากเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์แปลก-ใหม่ ไม่ใช่มาแค่มาแชะ หรือแชร์ แล้ว  ส่วนชาวต่างชาติ ยิ่งชื่นชอบหากพวกเขาได้เรียนรู้หรือท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่ไม่เคยพบมาก่อน

“นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสไตล์นี้ มีทั้งยุโรปละเอเชีย  แต่อาจต้องคัดกรองกันบ้าง เพราะน่าน    มีข้อจำกัดเรื่องที่พัก ซึ่งมีไม่มากนัก  จึงไม่อยากให้มากันจนล้น แต่อยากได้กลุ่มที่มาอยู่นานๆมากกว่า เพราะ สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด คือ อยากให้คนมาเที่ยวบ้านเขามีความสุขและประทับใจ นี่คือ ความน่ารักของคนน่าน”ผอ.ททท.แพร่,นาน กล่าว

กิจกรรมทำตุงค่าคิง ที่วัดพระเกิด

สำหรับ เส้นทาง “อันซีน”ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน นี้ มี 10 เส้นทางทางเลือก ที่จะนำพาบรรดานักท่องเที่ยวน้อยใหญ่ไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านเรื่องราวที่มีคุณค่าแตกต่างกันไป อาทิ เส้นทางเกษตรกรรม ,เส้นทางงานฝีมือ,เส้นทางผจญภัย เส้นทางอาหาร,เส้นทางธรรมชาติ,เส้นทางวิถีชีวิต เป็นต้น

“เชื่อว่านักท่องเที่ยวไทย มีความเป็นครีเอทีฟ ในตัวอยู่แล้ว โอกาสนี้ ใครอยากจะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนน่าน ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องที่ยวตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน ให้เลือกตามความชอบ เชิญมาสัมผัสกันดู แล้วจะทราบว่าน่าน มีอะไรมากกว่าที่ท่านคิด อีกทั้งการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์นี้ ยังถือว่านักท่องเท่องเที่ยวมีส่วนช่วยทำประโยน์ให้กับชุมชนด้วย”คุณเอิบลาภ กล่าวทิ้งท้าย

กิจกรรมแกะสลักพระไม้ ที่วัดมหาโพธิ

สนใจโครงการท่องเที่ยเชิงสร้างสรรค์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มมเติมได้ที่ Facebook/creativetourismdistrict หรือเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/phrae