เด็กไทยไอเดียเจ๋ง ผลิต EASY – CLIMB เครื่องช่วยปีนต้นมะพร้าว

มะพร้าว พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่มีสวนมะพร้าวจำนวนมาก การเก็บมะพร้าวนั้น แต่เดิมใช้ “แรงงานลิง”ที่ถูกฝึกมาอย่างดีเพื่อเก็บมะพร้าว รวมไปถึงการใช้แรงงานคน

ภายหลังทั้ง “ลิง”และ “คนที่มีความสามารถ” ในการเก็บมะพร้าวอย่างเชี่ยวชาญ มีจำนวนลดน้อยถอยลง รวมถึงคนรุ่นใหม่อาจยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญมากพอ อันอาจเกิดสิ่งไม่คาดฝันกับผู้ที่ปีนเก็บลูกมะพร้าวได้

จากความช่างสังเกตเห็นถึงปัญหา ทำให้นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประกอบไปด้วย นางสาวดลยา  ชูจันทร์ นางสาวพิชชานุช  คงพูล และ นายณัฐภัทร น้อยนาดี  โดยมี นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้เข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ที่ดำเนินโครงการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้รับการสนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงมือกันพัฒนา EASY – CLIMB อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

โดยอุปกรณ์ปีนมะพร้าวนี้ เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่าย ประกอบด้วย 2 ชิ้น คือ ชิ้นแรกจะเป็นส่วนที่ใช้นั่ง เวลาใช้จะติดตั้งไว้ด้านบน ชิ้นที่ 2 มีไว้สำหรับวางเท้า เวลาใช้จะติดตั้งไว้ด้านล่าง และมีส่วนที่สอดเท้าเข้าไปเพื่อที่จะงัดอุปกรณ์ขึ้นมา โดยเวลาขึ้น จะเคลื่อนอุปกรณ์ก่อนทีละชิ้นไม่พร้อมกัน โดยอาจจะยกชิ้นแรกขึ้นไปก่อนแล้วให้นั่งลงบนชิ้นแรก ซึ่งชิ้นนี้จะมีเหล็กค้ำลำต้นของมะพร้าวและมีลวดสลิงยึดตัวอุปกรณ์ไว้กับต้นมะพร้าว ทำให้อุปกรณ์สามารถยึดเกาะลำต้นของมะพร้าวได้

เมื่อนั่งได้มั่นคงดีแล้ว ให้ใช้เท้างัดชิ้นที่สองขึ้นมา เหยียบชิ้นที่สองไว้แล้วยกชิ้นแรกขึ้นไป อุปกรณ์ตัวล่างมีเหล็กค้ำและลวดสลิงยึดเกาะเช่นเดียวกันอุปกรณ์ตัวบน อุปกรณ์ก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดต้นมะพร้าว

จากหลักการสู่การทดสอบชิ้นงาน ทางทีมงานฯได้ลงพื้นที่สวนมะพร้าวในจังหวัดตรัง เพื่อทำการทดสอบเครื่องมือ โดยแบ่งกลุ่มการทดสอบเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ปีนต้นมะพร้าวอย่างเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานาน เทียบกับ กลุ่มผู้ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน พบว่า ผู้ที่เชี่ยวชาญนั้น เมื่อใช้เครื่องมือดังกล่าวใช้เวลาในการปีนต้นมะพร้าวมากกว่าเดิม เพราะถนัดกับรูปแบบเดิมที่ใช้ตัวเปล่ามากกว่า

แต่เมื่อนำเครื่อง EASY – CLIMB มาทดลองใช้กับผู้ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน พบว่าแม้ในครั้งแรกผู้รับการทดสอบอาจจะกลัวไม่กล้าบ้าง แต่ด้วยแรงเชียร์ให้กำลังใจจากทีมงานฯ จึงทำให้ผู้ได้รับการทดสอบนั้น สามารถปีนต้นมะพร้าวได้ชำนาญขึ้นในทุกครั้งที่มีการทดสอบซ้ำ สามารถปีนต้นมะพร้าวขนาดสูง 5 – 7 เมตร ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และผู้รับการทดสอบเองยังเกิดทักษะใหม่จากการใช้เครื่องมือดังกล่าวที่ดีขึ้นอีกด้วย

ภายหลังการทดลองใช้ ทีมงานฯได้เก็บเกี่ยวข้อเสนอแนะจากผู้ทดลองใช้งานจริง พบว่าผู้ใช้งานอยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรัดนิรภัย ที่จะช่วยยึดร่างกายผู้ปีนไว้กับต้นมะพร้าวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ด้านทีมงานฯผู้พัฒนาอุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว EASY – CLIMB บอกตรงกันว่า นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานหน้าใหม่ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เมื่อต้องการลูกมะพร้าวก็เพียงหยิบอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาใช้งานได้ทันที ลดการจ้างแรงงานคนมาปีน อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย ปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับสถานะสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว EASY – CLIMB นี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านใดสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-270-1350