เชื่อมโลกอดีตและปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีสไตล์ “เสกสรรค์ อุ่นจิตติ”

คุณเสกสรรค์ อุ่นจิตติ เจ้าของ “จอนนอนไร่” กล่าวว่า ธุรกิจนี้เริ่มจากความสนุก เคยกินผักไม่อร่อย ปลูกเองเลยดีกว่า ก่อนจะมาเป็นเกษตรกร เปรียบตัวเองเป็นนักทดลอง มองโลกง่ายๆ ก่อนจะลงมือปลูกไปศึกษาจากเกษตรกรทั่วประเทศ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ไปมาทุกจังหวัดแล้ว ศึกษาทั้งการใช้เคมีและไม่ใช้เคมี ทฤษฎีที่ใช้เสมอ คือ what is อะไรจะเกิดขึ้น จงยอมรับ และไม่เชื่อสิ่งเดิมๆ เพราะไม่งั้นโลกจะไม่เปลี่ยน เช่น แคร์รอตสีดำ ขึ้นฉ่ายสีขาว ด้านการตลาด คุณตุ้ย จะดูจากความต้องการของตลาด เขาไปสังเกตจากตลาด และห้างสรรพสินค้าว่าผักชนิดไหนขายดีบ้าง เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร เจ้าของ จอนนอนไร่ บอกว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ดี แต่ส่วนตัวแล้ววางแผนปลูกทั้งปี เชื่อมโลกทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น ฟ้าปิด ไม่มีแดด จะเปิดไฟในโรงเรือน