“อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องเข้าถึงผู้บริโภค ทำการบ้านให้มากที่สุด” คำแนะนำสำหรับเอสเอ็มอียุค 4.0

เพราะมีความชอบด้านอาหารอยู่เป็นทุนเดิม และได้ทำงานเกี่ยวกับด้านอาหารมาตลอด จึงได้เห็นการพัฒนาอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาตลอดหลายปี ประกอบกับความสนใจอาหารคลีนฟู้ดด้วย เพราะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งเคยเป็นหนึ่งในบรรดาลูกค้าของร้านอาหารคลีนฟู้ดมาตลอด ทำให้มองเห็นปัญหาในการสั่งอาหารของร้านแต่ละร้าน จึงเกิดไอเดียอยากรวบรวมร้านอาหารคลีน อาหารสุขภาพ เข้ามาอยู่รวมกัน เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค

คุณณัฐนรี ชุมมานนท์ CMO Indie Dish แอพพลิเคชั่น ที่รวบรวมอาหารคลีน บอกว่า “การเกิดขึ้นของแอพพลิเคชั่น อินดี้ดิช เกิดขึ้นเพราะปัญหาของกฎเกณฑ์ร้านอาหารคลีนแต่ละร้านที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้บริโภคสับสน เเละการสั่งอาหารก็สับสน เราจึงคิดรวบรวมอาหารคลีนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น เราจึงเป็นหนึ่งช่องทางการขายสินค้า แอพพลิเคชั่นนี้จึงสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ สร้างมาเพื่อการแข่งขันบนแพลตฟอร์มดิจิตอล และสำหรับเอสเอ็มอี 4.0 ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ คุณณัฐนรี บอกว่า “เราต้องรู้ในเรื่องของผู้บริโภค ว่าเขาเป็นใคร เขาต้องการอะไร เข้าใจผู้บริโภคให้มากที่สุด ทำการบ้านให้มากที่สุด และเมื่อเรามีไอเดียที่ดี เราก็ต้องเริ่มทำเลย อย่ารอ”