ไอเดียโดนใจคนขับรถ อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับใน “ALERTZ” เครื่องวัดความง่วงอัตโนมัติ ฝีมือนักศึกษามหิดล

จากข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า สาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับ หรือง่วงแล้วขับ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในคิดเป็นร้อยละ 30 ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งในจำนวนนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นถึง 90 เปอร์เซ็นต์ หากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และมีมูลค่าความเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับในของประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง” ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ALERTZ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจจับความเป็นไปได้ก่อนเกิดอาการหลับในเพื่อแจ้งเตือนคนขับล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

โดย“ALERTZ” เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยของกลุ่มนักศึกษาจากศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface Center) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนา “ALERTZ” สู่ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัยในทีมได้ร่วมกับ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด มหาชน ก่อตั้งบริษัท ไฟเนส เมด ดีไซด์ จำกัด วึ่งถือเป็นบริษัทสตาร์ตอัพบริษัทแรกโดยกลุ่มนักศึกาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่มุ่งเน้นผลิตนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์

คุณปรีชภาวรรณ ไตรพรยุวสิน หรือคุณไมค์ตี้ นักศึกษาปริญญาโท วัย 27 ปี  จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งใน 5 ของทีมผู้พัฒนา “ALERTZ” เล่าให้ฟังว่า “ALERTZ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจความเป็นไปได้ก่อนเกิดอาการหลับใน เพื่อแจ้งเตือนคนขับล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ พัมนามาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว เป็นการต่อยอดจากงานวิจัย และทดลอง พัฒนาเรื่อยมา สามารถใช้งานได้จริง

ลักษณะการใช้งาน ผู้ใช้งานต้องสวมคาดสายคาดศรีษะ ซึ่งจะมีเซ็นเตอร์วัดสัญญาณสมองบริเวณหน้าผาก จากนั้นสัญญาณสมองที่วัดได้ จะถูกส่งไปประมวลผล เมื่อผู้ใช้เกิดอาการง่วงที่ทำให้เกิดอาการหลับใน เครื่องจะสั่นเตือนผู้ใช้งาน และจะหยุดสั่นเตือนก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานมีความรู้สึกตื่นตัว หรือหายง่วง”

ซึ่งเครื่อง ALERTZ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการชาร์ตแบตเตอรี่เท่านั้น ก็จะเต็ม สามารถชาร์ตได้ทั้งการชารต์แบบปลั๊ก และชาร์ตได้กับเพาเวอร์แบงค์ ระยะเวลาการใช้งาน อยู่ได้ประมาณ 8 ชั่วโมง

“โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านการขนส่ง อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับหรือขับความเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้นเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะสามารถควบคุมได้จากนโยบายของบริษัท แต่สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับในนั้นถือเป็นสาเหตุหลัก โดยคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตรการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด” คุณปรีชภาวรรณ บอก

นอกเหนือจากนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง” ที่ใช้สำหรับการขับรถแล้วนั้น เครื่องวัดความง่วงนี้ยังสามารถใช้งานไก้กับงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง อย่างในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ต่าความถูกต้องของเครื่องวัดความง่วงแบบอัตโนมัติ มีค่าความถูกต้องสูงถึง 82 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบันนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง” หรือ “ALERTZ” ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทที่นำเอาไปทดลองใช้ ก็อย่างเช่น บริษัทขนส่งต่างๆ และบริษัทขนส่งน้ำมัน อย่างบางจาก SCG และบริษัทรถทัวร์ โดยนำไปใช้กับคนขับรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับการเดินทาง จากอาการหลับใน

โดยนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง” หรือ “ALERTZ” นี้ คุณปรีชภาวรรณ เธอบอกว่า “ราคาเครื่องละประมาณ 9,000 กว่าบาท ในราคาขายปลีก ผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปสามารถซื้อไปทดลองใช้ได้ ป้องกันการหลับในขณะที่ขับขี่รถยนต์ในระยะทางไกล ทางทีมมีผลิตออกมาบางส่วนเพื่อจำหน่ายแล้ว”

ทั้งนี้กลุ่มนักวิจัยเครื่องเตือนหลับใน มีความคาดหวังว่า เครื่อง ALERTZ จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากการหลับในและความหวังความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

หากใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 2 สำนักอธิการบดี เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร (02) 8496050-3, (02) 6447800