กรมการค้าต่างประเทศ หนุน ข้าวไทยใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า ฉีกตลาด ยกระดับรายได้

นางดวงพร  รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ มีภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการค้าข้าวไทย  และดำเนินงานยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการนี้ เริ่มจากการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น smart farmer ที่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวได้ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาการผลิตที่เน้นการควบคุมปริมาณโดยปลูกข้าวที่ดี มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แบบที่เรียกว่า Demand Diven รวมทั้งมีการนำนวัตกรรม หรือ Innovation มาใช้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวเป็นสินค้าที่มีการมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยการนำข้าวแต่ละสายพันธุ์มาวิจัย  พร้อมทั้งแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย  และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศ ได้มุ่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องนวัตกรรมข้าวไทยผ่านสื่อทุกแขนง โดยได้ลงพื้นที่ ณ ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ปัจจุบัน ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้มีผลิตภัณฑ์จากข้าวหลากหลายรูปแบบ เพื่อฉีกตลาดออกไป  ไม่ว่าจะเป็น ข้าวไรซ์เบอร์รี่บรรจุถุง  ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ เครื่องดื่มน้ำข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ เส้นขนมจีนข้าวไรซ์เบอร์รี่  ทองม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ และมินิเบอร์เกอร์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่

คุณญานทัศน์ แสงปาก ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เผยว่า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับการตอบรับดีมากจากผู้บริโภค ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ออกมาเพื่อฉีกตลาด รวมทั้งแสดงให้เห็นว่า ข้าวกล้องไทย สามารถแปรรูปออกมาได้อีกมากมาย อย่างไม่มีข้อจำกัด เพียงแต่ต้องใส่เทคโนโลยีทางด้านการอาหารเข้าไป

ผู้ประกอบการรายใด สนใจสนใจเพื่อต่อยอดทางการตลาด  ติดต่อได้ที่ บริษัทพุดสามสี จำกัด 45/152 หมู่ 11 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120