นักวิชาการเตือน ราคากล้วยน้ำว้า อาจดิ่งปีหน้า แนะวิธีรับมือ

คุณประทีป กุณาศล อดีตข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้ผล ตอบข้อสงสัย คือราคากล้วยน้ำว้า ที่มีความผันแปรสูงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ว่า  อย่างปีที่แล้ว กล้วยน้ำว้า ราคาแพงมาก สาเหตุมาจาก อากาศแล้งจัด ผลผลิต ออกสู่ตลาดน้อย

เมื่อคนทั่วไปเห็นว่าราคาดี ก็เริ่มหันมาสนใจ ปลูกกล้วยกันมากขึ้น โดยปีที่ผ่านมา ธุรกิจการขายหน่อกล้วยเฟื่องฟูมาก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลต่อราคากล้วยในปีหน้าอย่างแน่นอน

“ธุรกิจการขายกิ่งพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลตัวใด ถ้ามันออกไปมากๆ มันจะส่งผล ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเช่น มะม่วง แต่อย่างกล้วยน้ำว้า   ขายหน่อกันเยอะมาก ซึ่งกล้วยใช้เวลาปลูกแต่ 1 ปี ดังนั้น ปีหน้า 2561 ราคากล้วยจะลงมาอย่างแน่นอน เว้นเสียแต่ว่า ปีนี้ เจอแล้งอีก แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น” คุณประทีป ว่าอย่างนั้น

ดังนั้น ชาวสวน ควรจะต้องเตรียมตัวดังนี้

1.พยายามลดต้นทุนการผลิต เช่นการใช้ปุ๋ยผลิตเอง หรือ ปุ๋ยในท้องถิ่น

2.หาวิธีการแปรรูปรองรับ

3.ทำแพ็คเกจจิ้งสวยๆ

นอกจากนี้ยังแนะ ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกัน ไปของบประมาณจากกระทรวงพลังงาน ที่สนับสนุนเรื่องโรงอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์  หรือถ้าไม่เช่นนั้น ก็อาจต้องทำตู้อบหรือโรงอบเล็กๆ ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นทางออก หาผลผลิตกล้วยล้นตลาดจริงๆ