ทางเลือกอาชีพใหม่ ไก่พื้นเมือง”สีหมอก” ต้นทุนต่ำ โตไว เลี้ยงแค่ 67 วันจับขายได้

ไก่สีหมอก เป็นไก่พันธุ์ผสมระหว่างไก่ดำที่มีลักษณะกระดูกดำและขนดำสนิท กับไก่ประดู่หางดำ(ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ คือโตเร็ว และเนื้อมีรสชาติดี อันเป็นผลผลิตจากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.) มาผสมกัน
ส่วนผลที่ได้ของการผสมกับไก่ดำ ในระดับฟาร์มนำร่องพบว่าไก่สายพันธุ์ลูกผสมที่เกิด ขึ้นโตเร็ว เนื้อมีรสชาติดีใกล้เคียงกับไก่ประดู่หางดำ และกลิ่นคาวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสายพันธุ์ลูกผสมจะคงความเป็นสีดำของขน และกระดูกไว้ แต่สิ่งที่พบคือ สีเนื้อที่ปรากฏไม่ดำสนิท และไม่สม่ำเสมอกันทุกตัว แต่ด้วยลักษณะเนื้อที่มีสีเทาถึงเทาเข้มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้คณะผู้วิจัยได้แนวคิดในการผลักดันเป็นตัวสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อพันธุ์ “ไก่สีหมอก”

ไก่สีหมอก เป็นผลงานวิจัย ของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รศ. ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เผยว่า เป้าหมายของการพัฒนาสายพันธุ์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นความท้าทายในเชิงวิชาการแล้วยังเป็นความท้าทายในการดึงคุณสมบัติเด่นของสายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำมาใช้ประโยชน์ ที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้พัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมจากไก่ประดู่หางดำไปแล้วหลายสายพันธุ์ ในครั้งนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาลูกผสมร่วมกับไก่ดำหรือไก่กระดูกดำ เนื่องจากเห็นว่าชาวจีนและชาวม้งนิยมนำไก่ดำมารับประทาน โดยมีความเชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นอายุวัฒนะ
ซึ่งจากการวิจัยพบว่าไก่ดำมีสารเมลานินและสารคาร์โนซีน ที่ช่วยเรื่องชะลอความแก่และความชราภาพของเซลล์ มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่จุดด้อยของไก่ดำ คือ รสชาติเนื้อไม่ดี มีกลิ่นคาว และเจริญเติบโตช้า ทำให้มีต้นทุนในการเลี้ยงสูง โดยคณะผู้วิจัยได้แนวคิดในการผลักดันเป็นตัวสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อพันธุ์ “ไก่สีหมอก” โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่สนใจสุขภาพ แต่ไม่ชื่นชอบรสชาติไก่ดำแบบเดิม

รศ. ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เผยว่า ไก่สีหมอกเพศผู้ที่น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม ใช้เวลาเลี้ยง 67 วัน ซึ่งเร็วกว่าไก่ประดู่หางดำถึง 2 สัปดาห์ ถือเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจของเกษตรกรในการนำไปประกอบออาชีพ เพราะใช้ต้นทุนน้อย รายได้ดี สามารถขายได้ในราคา 90-150 บาทต่อกิโลกรัม
ล่าสุด เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้อัพเดทข้อมูล ว่าขณะนี้ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังผลิตไก่สีหมอกเฉพาะกิจ โดยทดสอบพันธุ์และการเจริญเติบโตร่วมกับภาคเอกชนรายหนึ่ง

สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะนำไก่สีหมอกไปเลี้ยงจะต้องแจ้งความประสงค์แก่ทางศูนย์ฯ และเข้าร่วมการฝึกอบรมเลี้ยงไก่พันธุ์ดังกล่าว ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตไก่ตามจำนวนที่ต้องการด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ โทร. 043-342407

สนใจข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2278-8200 ต่อ 8304, 081-9102402 โทรสาร 0-2298-0454

ไก่ต้ม

ไก่ทอดไข่มดแดง

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย