สุดล้ำ!! แอพบนมือถือ ช่วยเลี้ยงปลานิลและเช็คราคา คำนวณได้ครบวงจร

แอพพลิเคชั่นมือถือ นิล 4.0 ช่วยแสดงสภาพอากาศ ปริมาตรน้ำ คุณภาพน้ำ และราคา

การประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาภาคการเกษตร จะเห็นได้ชัดเจนในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายเล็ก รายใหญ่ และผู้สนใจในด้านการเกษตร ต่างก็ศึกษาพัฒนาหานวัตกรรมต่างๆที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้เข้ามาปรับใช้ ซึ่งนวัตกรรมที่พูดถึงนั้น อาจจะเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งต่อกันมา หรือ เกิดขึ้นจากการวิจัยศึกษาและทดลองของหน่ายงานภาครัฐและเอกชน

ล่าสุด รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดตัว Application นิล 4.0 บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กล่าวว่า ได้พัฒนาโปรแกรมจากการวัดขนาดประเมินน้ำหนักของปลานิล มาเป็น นิล 4.0 ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เลี้ยงมีข้อมูลที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

จุดเด่นของ นิล 4.0 คือ สามารถแสดงสภาพอากาศ ปริมาตรน้ำ คุณภาพน้ำ และราคา ได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังสามารถใช้วัดขนาดและประเมินน้ำหนักปลานิล คำนวณหาปริมาณอาหารที่เหมาะสมที่จะให้ในแต่ละวัน คำนวณหาประสิทธิภาพการเลี้ยง คำนวณหาต้นทุนและผลตอบแทน แสดงดัชนีคุณภาพน้ำและการจัดการ ที่สำคัญสามารถให้ข้อมูลด้านโรคและการป้องกันรักษาได้

ในส่วนการวัดขนาดและประเมินน้ำหนักจะต้องมีการถ่ายรูปสัตว์น้ำที่ต้องการจะวัด โดยประเด็นสำคัญคือในรูปต้องมีวัตถุที่ลอยน้ำได้ และทราบความยาวที่แน่นอน เช่น แผ่นโฟม หรือขันน้ำที่อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับสัตว์น้ำที่ต้องการวัด และรูปสัตว์น้ำควรเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า เมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำรูปเข้าสู่โปรแกรมเพื่อทำการวัดต่อไป ซึ่ง application นี้ จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้เพาะเลี้ยงปลานิลประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงเพิ่มขึ้น

เกษตรกรผู้ที่สนใจ จะนำโปรแกรมเพื่อช่วยในการเพาะเลี้ยงปลานิล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถมาชมนวัตกรรม “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” ในงานเกษตรแฟร์ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

หรือติดต่อได้ที่ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-2924

 

ขอบคุณภาพ  อภิวัฒน์  คำสิงห์