เปิดวิธีเติมเงินเข้าแอพเป๋าตัง คนละครึ่งเฟส 5 อย่างง่ายๆ ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท

เปิดวิธีเติมเงินเข้าแอพเป๋าตัง คนละครึ่งเฟส 5 อย่างง่ายๆ ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท
เปิดวิธีเติมเงินเข้าแอพเป๋าตัง คนละครึ่งเฟส 5 อย่างง่ายๆ ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท

การลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ของฝั่งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการระยะที่ 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการระยะที่ 5 แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.41 ของจำนวนประชาชนรายเดิมทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย โดยระยะเวลาในการใช้จ่าย คนละครึ่ง เฟส 5 รอบนี้ ระยะเวลา 1 ก.ย. 2565 – 31 ต.ค. 2565

ส่วนประชาชนรายใหม่ ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิสามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีเติมเงินผ่านเป๋าตัง” สำหรับใช้จ่ายผ่าน “คนละครึ่ง”

การใช้เงินผ่านโครงการ คนละครึ่ง” นั้น ผู้มีสิทธิในโครงการฯ ต้องเติมเงินใส่ใน แอพ “เป๋าตัง ก่อน สำหรับวิธีการเติมเงินเพื่อทำการจับจ่ายใช้สอย สามารถทำได้ด้วยกันทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้

 1. เติมเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง
 • เปิดแอพ “เป๋าตัง
 • จากนั้นให้เลือกไปที่เมนู “G-Wallet” แล้วเลือกเติมเงิน
 • ต่อไปให้ทำการเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน แล้วเลือกเติมผ่าน “Mobile Banking”
 • ใส่รหัส G-Wallet 15 หลัก หรือกดคัดลอก แล้วเปิดแอพธนาคารส่วน “PromptPay e-Wallet” 
 • ใส่เลขจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วกดตกลง เพื่อเติมเงิน 

2. เติมเงินผ่าน “QR Code พร้อมเพย์

 • เข้าแอพ “เป๋าตังแล้วเลือก “G-Wallet” เลือกเมนูเติมเงิน
 • จากนั้นเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน แล้วเลือกเติมทาง “QR Code พร้อมเพย์
 • กดบันทึกรูป “QR Code พร้อมเพย์” 
 • เปิดแอพธนาคารที่ต้องการเติมเงิน แล้วเลือกสแกนเพื่ออัพโหลด
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ แล้วกดตกลงเพื่อทำรายการให้สำเร็จ

3. เติมเงินหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคาร

การเติมเงินผ่านหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคาร สามารถทำได้ด้วยกันทั้งหมด 7 ธนาคาร โดยมี 5 ธนาคาร ที่ทำรายการเหมือนกัน และอีก 2 ธนาคารที่ทำรายการแตกต่างกันนิดหน่อย ดังนี้

ธนาคารที่ทำรายการเหมือนกัน ได้แก่ ธนาคารธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ

 • เข้าแอพของธนาคาร จากนั้นเลือกเติมเงิน/ ชำระเงิน
 • เลือกเมนูในส่วนเติมเงินพร้อมเพย์
 • จากนั้นเลือกประเภทบัญชี แล้วใส่เลข “G-Wallet” 15 หลัก กับจำนวนเงิน
 • กดยืนยันเพื่อทำรายการสำเร็จ

ธนาคารที่ทำรายการแตกต่างนิดหน่อย ได้แก่ ธนาคารทหารไทย กับธนาคารกรุงไทย

 • ธนาคารทหารไทย

เลือกโอนเงินแล้วกดยืนยัน

จากนั้นเลือกประเภทบัญชี แล้วโอนเงินด้วยบริการพร้อมเพย์

ทำการเลือกโอนเงินไปยัง E-Wallet

ใส่รหัส G-Wallet 15 หลัก และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม 

กดทำรายการสำเร็จ

 • ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)

กดเลือกเติมเงินแล้วเลือกเติมเงินพร้อมเพย์

จากนั้นเลือกประเภทบัญชี แล้วใส่หมายเลข G-Wallet 15 หลัก พร้อมใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

กดยืนยัน ทำรายการสำเร็จ

 • ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)

เลือกรายการถอน/โอน/อื่นๆ

จากนั้นให้เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

ให้กดที่ประเภทบัญชีแล้วเลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์/เติมเงินพร้อมเพย์แล้วเลือกเติมเงินพร้อมเพย์

ใส่หมายเลข G-Wallet 15 หลัก และจำนวนเงิน ให้เรียบร้อย 

จากนั้นกดทำรายการให้สำเร็จ