อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์

อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์
อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์

อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์

กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับหลายครอบครัว ถึงขั้นผู้ปกครองต้องประกาศหาทาง “ไลน์หมู่บ้าน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารสำหรับผู้คนชนชั้นกลางในเมืองยุคปัจจุบัน

“รับนักศึกษา (จบใหม่) หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน” ผู้ปกครองรายหนึ่ง เริ่มต้นประกาศด้วยข้อความดังกล่าว

ก่อนบรรยายลักษณะงานที่ต้องทำ ว่า เป็นงาน “ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์” โดยทางผู้ปกครองผู้ว่าจ้าง ตั้งเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนไว้ที่ 10,000-15,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึงขอบข่ายงานไว้ว่า

“งานเริ่มเวลา 07.20-14.00 น. จันทร์ ถึง ศุกร์ นอกจากประกบการเรียนออนไลน์ของน้อง ป.1 หลักสูตรอินเตอร์ แล้ว ยังขอให้ช่วยสอนการบ้านและสรุปเนื้อหาที่เรียนแต่ละวันด้วย”

และยังมีการระบุคุณสมบัติสำคัญในยุคโควิด ไว้ในตอนท้ายด้วยว่า

“ขอคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว และสามารถตรวจ Rapid Test ได้ (ที่บ้านน้องมีให้)”

“การเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมักบังคับให้พ่อแม่อยู่ด้วย แล้วสั่งงานเยอะ การบ้านเยอะ พ่อแม่ต้องคุมลูกเรียน แล้วเรียนไปด้วย เพื่อช่วยทำงานส่งครู ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนจะมีเวลาขนาดนั้น มันเลยประสาทกินกันทั้งบ้าน” ผู้ปกครองรายหนึ่ง เผยอย่างนั้น

….

Pain Point ของผู้บริโภค มักก่อให้เกิดอาชีพหรือธุรกิจใหม่ๆ เสมอ