อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์

อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์
อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์

อาชีพใหม่ยุคโควิด ผู้ปกครองตามหาจ้าละหวั่น ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์

กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับหลายครอบครัว ถึงขั้นผู้ปกครองต้องประกาศหาทาง “ไลน์หมู่บ้าน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารสำหรับผู้คนชนชั้นกลางในเมืองยุคปัจจุบัน

“รับนักศึกษา (จบใหม่) หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน” ผู้ปกครองรายหนึ่ง เริ่มต้นประกาศด้วยข้อความดังกล่าว

ก่อนบรรยายลักษณะงานที่ต้องทำ ว่า เป็นงาน “ประกบน้อง ป.1 เรียนออนไลน์” โดยทางผู้ปกครองผู้ว่าจ้าง ตั้งเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนไว้ที่ 10,000-15,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึงขอบข่ายงานไว้ว่า

“งานเริ่มเวลา 07.20-14.00 น. จันทร์ ถึง ศุกร์ นอกจากประกบการเรียนออนไลน์ของน้อง ป.1 หลักสูตรอินเตอร์ แล้ว ยังขอให้ช่วยสอนการบ้านและสรุปเนื้อหาที่เรียนแต่ละวันด้วย”

และยังมีการระบุคุณสมบัติสำคัญในยุคโควิด ไว้ในตอนท้ายด้วยว่า

“ขอคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว และสามารถตรวจ Rapid Test ได้ (ที่บ้านน้องมีให้)”

“การเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมักบังคับให้พ่อแม่อยู่ด้วย แล้วสั่งงานเยอะ การบ้านเยอะ พ่อแม่ต้องคุมลูกเรียน แล้วเรียนไปด้วย เพื่อช่วยทำงานส่งครู ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนจะมีเวลาขนาดนั้น มันเลยประสาทกินกันทั้งบ้าน” ผู้ปกครองรายหนึ่ง เผยอย่างนั้น

….

Pain Point ของผู้บริโภค มักก่อให้เกิดอาชีพหรือธุรกิจใหม่ๆ เสมอ

บทความก่อนหน้านี้พส (พระสงฆ์) สอนอาชีพ ผุดโปรเจ็กต์ แจกสูตรอาหาร เพราะอยากเห็นโยมมีรายได้
บทความถัดไปการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก