ประกาศผลผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จากงานสัมมนา “Move On ฝ่าวิกฤตโควิด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า”

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จากงานสัมมนา “Move on ฝ่าวิกฤตโควิด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า”
ประกาศผลผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จากงานสัมมนา “Move on ฝ่าวิกฤตโควิด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า”

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล จากงานสัมมนา “Move On ฝ่าวิกฤตโควิด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า”

รายชื่อ account เฟซบุ๊ก 20 ท่าน ดังนี้

Napa Srnprasitti

Ravipim Pim

saovarose ronnakiat

อนุสรณ์ นรงยาตีพล สรณ์

Monyatee Prasittiponjarurn

Baifern Piyachat

Meendyz densuriyaprom

Chanpim Piyakunakorn

Sali eiei

aumamp loylew

Kittiya Wongnade

Chira Kchti

KhunChayeKrub

ธมนวรรณ รวมสุข

จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์

Paradee Moo Thesratanavong

perfectday_ying

nutchanok somsawat

Mahutthanahiran Kayuta

Thenoi kanok

 

อนึ่ง

– การตัดสินของทีมงานเส้นทางเศรษฐีถือเป็นสิ้นสุด

– ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินรางวัลในครั้งนี้

– ทีมงานจะ inbox เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันตัวตน พร้อมส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินค่าภาษี ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผล มิฉะนั้น จะถือว่า สละสิทธิ์

– หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วน จะจัดส่งบัตรเติมน้ำมันไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้