นำสินค้าเข้าเซเว่นฯ ไม่ยาก! เจ้าของกล้วยหอมไร่ภักดี แนะ ผปก. ต้องมีหลักคิด 3 ข้อ 

นำสินค้าเข้าเซเว่นฯ ไม่ยาก! เจ้าของกล้วยหอมไร่ภักดี แนะ ผปก. ต้องมีหลักคิด 3 ข้อ 
นำสินค้าเข้าเซเว่นฯ ไม่ยาก! เจ้าของกล้วยหอมไร่ภักดี แนะ ผปก. ต้องมีหลักคิด 3 ข้อ 

นำสินค้าเข้าเซเว่นฯ ไม่ยาก! เจ้าของกล้วยหอมไร่ภักดี แนะ ผปก. ต้องมีหลักคิด 3 ข้อ 

คุณภักดี เดชจินดา เกษตรกรกล้วยหอมทอง ไร่ภักดี ผู้ได้รับรางวัล เซเว่นอีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562 สาขา SMEs สินค้าเกษตร เล่าถึง การนำสินค้าเกษตรเข้ามาขายในร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลฟเว่น ในห้องคลับเฮ้าส์ หัวข้อ “ฟังเคล็ดลับ ทำ SMEs ให้ปัง+โตได้อย่างไร?” by 7-ELEVEN

คุณภักดี เดชจินดา เกษตรกรกล้วยหอมทอง ไร่ภักดี
คุณภักดี เดชจินดา เกษตรกรกล้วยหอมทอง ไร่ภักดี

โดยในตอนหนึ่ง คุณภักดีได้กล่าวว่า ในการนำสินค้าเข้าไปขายในร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นฯ นั้นไม่ยาก แต่การทำอย่างไรให้อยู่รอดนั้นยากกว่า เพราะมีการแข่งขันกันสูง นอกจากจะต้องมีโอกาสและความพร้อมแล้ว ผู้ประกอบการควรตั้งคำถาม 3 ข้อถามตัวเอง ก่อนจะนำสินค้าเข้าไปวางขายในเซเว่นฯ ดังนี้

1.สินค้าเรามีดีอะไร : เป็นการหาข้อดีหรือจุดเด่นของสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปนำเสนอกับทางเซเว่นฯ ว่าเหตุใด สินค้าของเราถึงมีความน่าสนใจที่จะนำไปวางขายในร้าน

2. ความมั่นใจ : มีข้อดีแล้ว ก็ต้องมีความมั่นใจด้วย คุณภักดี กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องถามตัวเองว่าเรามีความมั่นใจพอหรือไม่ เพราะเราไม่สามารถพึ่งโชคชะตาได้ตลอด อีกทั้งโอกาสที่เข้ามา ก็ไม่ได้มีบ่อยๆ ฉะนั้นต้องมีความมั่นใจในตัวเองให้มากๆ ว่า เราสามารถทำได้ พาร์ตเนอร์ก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเราเช่นกัน

3. ซื่อสัตย์ : เพราะหากเราทำธุรกิจกับใครแล้ว หลอกตัวเองหรือโกหกว่าทำได้ แต่จริงๆ แล้วทำให้ไม่ได้ เพื่อให้เขาเชื่อใจ แต่เมื่อถึงเวลาแล้วทำตามที่กล่าวไว้ไม่ได้ ก็จะทำให้ความไว้ใจที่มีต่อกันลดลง ทำให้การดำเนินธุรกิจไม่ราบรื่น ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องถามตัวเองว่า เรามีความซื่อสัตย์พอหรือไม่ เพราะหากมีความซื่อสัตย์ต่อกัน ก็จะได้สิ่งตอบแทนกลับมามหาศาลเลยทีเดียว

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564