เปิดฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ที่ จ.อ่างทอง จุดดูงาน อิ่มใจ ได้อาชีพ

ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  เป็นโครงการพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความลำบาก ทั้งด้านที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน เมื่อครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ภาคกลาง  โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทอง ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งจังหวัด  โดยมุ่งทำฟาร์มตัวอย่าง ให้เกิดผลผลิต และสร้างงานในลักษณะเกษตรอินทรีย์ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  ตลาดจนเป็นแหล่งผลิตอาหาร  ที่ปลอดสารพิษ ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม

15033822_1469504636400522_932801226_n

คุณภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทีเส็บ โดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ  สมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ (สนท.)  และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) ได้จัดทำโครงการประชุมเมืองไทย อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริซึ่งได้มีการส่งเสริมและกระตุ้นการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชริ ซึ่ง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านยางกลาง ที่อ.แสวงหา จ.อ่างทองก็เป็นหนึ่งในโครงการเป้าหมาย ในอันที่จะเป็นจุดการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมซีเอสอาร์ การจัดประชุมสัมมนา รวมถึงการท่องเที่ยวก่อนหรือหลังประชุม  เป็นต้น

15050018_1469504413067211_60470899_n

สำหรับการโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถนำไปผนวก ในโปรแกรมนำเที่ยวก่อนหรือหลังการจัดการประชุมสัมมนา  และการศึกษาดูงานขององค์กรได้ การเลือกซื้อของที่ระลึก การจัดเลี้ยงนอกสถานที่  หรือแม้แต่รวมกิจกรรมสร้างประโยชน์ ให้สังคม เช่น การคืนความอุมสมบูรณ์ สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยการปล่อยพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลา เป็นต้นนายภูริพันธ์กล่าว

15050215_1469504383067214_25429740_n

15049542_1469504563067196_1307608368_n

สำหรับการดำเนินงาน และกิจกรรมภายในโครงการฯ ประกอบไปด้วย กิจกรรมพืชผัก อาทิ การปลูกบวบ ถั่วฝักยาว  ดอกสลิด ข้าวโพดหวาน  พริกขี้หนูและพริกอ่อน  มะเขือเปราะ

การปลูกไม้ผล เช่น มะละกอ มะม่วง กระท้อน มะยงชิด   การทำปศุสัตว์  มีการเลี้ยงไก่ไข่  เป็ดอี้เหลียง  สุกรจินหัว  ห่านหัวสิงห์ แพะเนื้อ แพะนม  ทำการประมง เลี้ยงปลานิล  ปลาตะเพียน  ปลาสลิด และปลาดุก การทำนาข้าว  และกิจกรรมแปรรูป ได้แก่นมแพะ น้ำสมุนไพร  น้ำลูกหม่อน  กล้วยตาก ชาใบหม่อน  ชาอัญชัน  ชาตะไคร้ ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่นปลาเค็ม ปลาร้า ปลาส้ม ฯลฯ  โดยมีการปรับเปลี่ยน การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และผลผลิตที่ได้ในแต่ละฤดูกาล

15045815_1469504633067189_186354009_n

ทางด้าน คุณอดิเรก วัฒนสุนทร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ที่เข้ามาดูแลกิจกรรมทางด้านการเกษตรในโครงการแห่งนี้  ได้พานำชม และแนะการใช้หญ้าเนเปียร์สับ และหมักในถัง 21 วัน หรือจะใช้ ต้นกล้วยสับ หมักด้วยกากน้ำตาล 5 วัน  จากนั้น นำมาเลี้ยงหมู ไก่ไข่ และแพะซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางด้านอาหารได้ถึง 30 เปอร์เซนต์

14971181_1469504616400524_459813638_n-copy

นอจากนี้ ยังแนะนำ หมูพันธุ์จินหัว ที่มีคุณภาพเนื้อดีกว่าหมูทั่วไป ราคาสูง เหมาะกับการแปรรูป เนื้อมีไขมันแทรกอยู่ทุกส่วน สามารถเอาไปทำไส้กรอกแฮม ได้รสชาติไม่เลี่ยน ปัจจุบันทางโครงการ ผลิตหมูส่งให้กับกรมปศุสัตว์ รับไปทำแฮม

สำหรับการเลี้ยงหมูจินหัว  เมื่อมีอายุ 1 ปี ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์  ส่วนลูกหมู อายุ 4 เดือน ราคา 5-6 พันบาท

ส่วนแพะ   พ่อแม่พันธุ์อายุ 1 ปี  เป็นลูกผสมชาแนน  ให้น้ำนมมาก เลี้ยงง่าย  สำหรับราคา นมแพะ ตกกิโลกรัมละ  50  บาท  ผลลผิตได้ราว  30-40 กิโลกรัม  ต่อแพะที่เลี้ยงไว้ 40 ตัว

14971400_1469504576400528_1682455163_n

15033660_1469504499733869_1285052746_n

นอกจากนี้ยังมีการเพาะเห็ดทั้งนางรมฮังการีและนางฟ้าภูฏานซึ่งจะเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปอีกด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางได้ เพื่อนำเกร็ดความรู้ ในการพัฒนาไปประยุกต์ในชีวิตและการงาน  การจัดกิจกรรมนำเที่ยวก่อนหรือหลังประชุมสัมมนา ตลอดจนสามารถให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดเลี้ยง หรือกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมขององค์กรตามความเหมาะสมซึ่งเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน อีกทางหนึ่ง สอดรับกับแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล