ติดตาม! 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร พช.โชว์ความสำเร็จ 45 วัน ครัวเรือนปลูกผักแล้ว 86%

การปลูกพืชผักสวนครัว เริ่มต้นได้จากใช้พื้นที่ว่างเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ สามารถทำได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ บ้านเช่า คอนโดฯ ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ ปลูกไว้เพื่อกินภายในครอบครัวหรือชุมชน จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย หรือสร้างรายได้ และในยามฉุกเฉิน การปลูกพืชผักสวนครัวเท่ากับเป็นการสำรองอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

ปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ที่ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย มุ่งเดินหน้าพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ 12 ล้านครัวเรือนทั่วไทย และจุดประกายให้ประชาชนลุกขึ้นมาใช้พื้นที่ว่างในครัวเรือนปลูกผักสวนครัวขยายสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอาหารปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและทีม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและภรรยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและครอบครัว    ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์รายงานข้อมูลปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผ่านไป 45 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563) มีครัวเรือนที่ปลูกผักไปแล้ว 10,137,648 ครัวเรือน จากเป้าหมายจำนวน 11,811,124 ครัวเรือนทั่วประเทศ สำเร็จแล้วคิดเป็น 85.83% โดยรายชื่อ 5 จังหวัด ที่มีปลูกผักสวนครัวสูงสุด ได้แก่ 1. พัทลุง 100% 2. พิษณุโลก 100% 3. ตาก 100% 4. ร้อยเอ็ด 100% และ 5. อุบลราชธานี 100% 

 นับเป็นความสำเร็จที่เกินความคาดหมายที่โครงการได้ตั้งไว้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ถูกเก็บบันทึกไว้ในกลุ่มแฟนเพจ “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ามาร่วมกลุ่มดังกล่าวแล้วกว่า 18,000 คน จากทั่วประเทศ ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีคนไทยในต่างประเทศเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปลูกพืชผักสวนครัวเข้ามาอย่างหลากหลาย อาทิ เบลเยียม สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี และออสเตรเลีย เป็นต้น

กรมการพัฒนาชุมชน จึงอยากเชิญชวนคนไทยมาร่วมปลูกพืชผักสวนครัวในรั้วบ้านเพื่อบริโภคและลดรายจ่าย กิจกรรมสร้างสรรค์ในครอบครัวที่ส่งเสริมให้ลูกหลานรักการปลูกพืชผัก นอกจากช่วยลดความกังวลในช่วงโควิด-19 แล้วยังทำให้เรามีอาหารปลอดภัยไว้กินในระยะยาว

พื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อยของคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารได้ ร่วมอัพเดตเรื่องราวและแชร์ความสุขของการปลูกผักสวนครัวได้ที่ กลุ่มเฟซบุ๊ก “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.”

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์        ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและภรรยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและภรรยา   ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง