“แกร็บมินิ-จีซี” โมเดลธุรกิจเพื่อเอสเอ็มอี ลงทุนเริ่มต้น 3 หมื่นบาท บุกตลาดภูธร

อยากทำธุรกิจกับแกร็บต้องรู้! “แกร็บมินิ-จีซี” โมเดลธุรกิจเพื่อเอสเอ็มอี ลงทุนเริ่มต้น 3 หมื่นบาท บุกตลาดภูธร 

GRAB (แกร็บ) ประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เจ้าใหญ่ ทั้งการเดินทาง ส่งพัสดุ ชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการส่งอาหาร ล่าสุด เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ “แกร็บมินิ-จีซี” Grab Mini-GC เป็นศูนย์อบรบ รับสมัครงานผู้ที่ต้องการขับแกร็บ จำหน่ายสินค้าของแกร็บ ซึ่ง “แกร็บมินิ-จีซี” ลงทุนเริ่มต้น 30,000 บาท ใช้พื้นที่ขั้นต่ำ 48 ตารางเมตร บุกพื้นที่ต่างจังหวัด ตั้งเป้าปีนี้ขยายครอบคลุม 30 จังหวัด  

คุณเมธิณี อนวัชกุล

คุณเมธิณี อนวัชกุล ผู้อำนวยการแกร็บไบค์ และศูนย์ส่งเสริมธุรกิจแกร็บสาขาย่อย แกร็บ ประเทศไทย กล่าวถึง โมเดลธุรกิจ “แกร็บมินิ-จีซี” ว่าจะช่วยสร้างโอกาสธุรกิจให้กับผู้ประกอบการต่างจังหวัด เพราะพันธกิจหลักของแกร็บ คือ การสร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้คนไทย ที่ผ่านมาได้เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และร้านอาหาร ล่าสุด แกร็บเล็งเห็นกลุ่มผู้ประกอบการต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของแกร็บเติบโตขึ้น

แกร็บมินิ-จีซี ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการ 3 ส่วน คือ

  1. เงินทุนตั้งต้น Size S ขนาดศูนย์ฯ 48 ตารางเมตร เงินเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท Size M   ขนาดศูนย์ฯ 60 ตารางเมตร เงินลงทุนประมาณ 50,000 – 70,000 บาท และ Size L ขนาดศูนย์ฯ 72 ตารางเมตร เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 70,000 – 100,000 บาท

2. สถานที่ ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ

3. ทัศนคติ ของผู้ประกอบการที่ต้องมีแนวคิดสมัยใหม่ พร้อมที่จะลงทุน และทุ่มเทเพื่อให้เติบโตไปด้วยกัน เนื่องจากทางแกร็บ จะมีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เข้าไปช่วยวางแผนในการเติบโตในอนาคต

สำหรับหน้าที่ของ เจ้าของศูนย์ แกร็บมินิ-จีซี คือ รับสมัคร ดูแล รวมถึงควบคุมมาตรฐานการให้บริการของพาร์ตเนอร์คนขับ–ส่งอาหาร และประสานงานกับพาร์ตเนอร์ร้านค้า โดยแกร็บจะคอยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมมีทีมงานที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับแนวทางในการสร้างรายได้ของ แกร็บมินิ – จีซี จะมาจาก 2 ส่วนหลักๆ คือรายได้จากการรับสมัคร อบรม ดูแลพาร์ตเนอร์ผู้ขับ ร้านอาหาร และรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ของแกร็บ อย่างเช่น เสื้อ กระเป๋า นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของพันธมิตร อย่างการเข้าถึงบริการทางการเงิน การเข้าอบรมคอร์สต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจ

คุณเมธิณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 62  แกร็บได้เริ่มทดลองนำโมเดล “แกร็บมินิ-จีซี” มาใช้งาน ตั้งไปแล้ว 24 แห่ง ครอบคลุม 20 จังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ นครปฐม เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สงขลา พิษณุโลก นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง  นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี  ในปี 63 ตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุม  30 จังหวัด 

  • ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสมัครเป็นเจ้าของศูนย์ Mini-GC ได้ทางอีเมล [email protected] หรือทางเว็บไซต์ https://grabdriverth.com/mini-gc โดยแจ้งรายละเอียดต่างๆ อาทิ ประวัติของผู้ประกอบการ (ประสบการณ์การทำงานหรือประวัติการทำธุรกิจ) จังหวัดที่ต้องการทำธุรกิจและทำเลที่ตั้งของศูนย์ Mini-GC (พิกัดใน google map และรูปภาพของสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)