ย้อนตำนาน “ลุงขาวไขอาชีพ” ที่พึ่งคนยาก สอนอาชีพง่ายๆ โดยไม่คิดเงิน

ย้อนตำนาน “ลุงขาวไขอาชีพ” ที่พึ่งคนยาก สอนอาชีพง่ายๆ โดยไม่คิดเงิน

คุณวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ หรือที่ใครๆ รู้จักในชื่อ “ลุงขาวไขอาชีพ” นักธุรกิจ นักประชาสัมพันธ์ นักพูด นักประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักเขียนชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2471 เป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 5 คน

อ่านเรื่องราวของขาวละออเภสัช ได้ที่ เปิดตำนานยาสมุนไพร 90 ปี “ขาวละออเภสัช” ยืนหยัดด้วยคุณภาพ สู่งานวิจัย “ขาวละออ เมาท์เจล”

ชีวิตส่วนตัวคุณวราพงษ์ จบการศึกษาจากโรงเรียนพณิชยการพระนคร ในปี พ.ศ. 2490 ภายหลังได้สมรสกับ คุณบุญเรือน พงษ์บริบูรณ์ บุตรสาวของ หมอหลง ขาวละออ ผู้ก่อตั้งขาวละออโอสถ ปัจจุบันคือ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด

ชื่อ “ลุงขาวไขอาชีพ” เริ่มขึ้นเมื่อคุณวราพงษ์ได้เข้าทำงานที่ห้างขายยาขาวละออโอสถ ด้วยมีแนวคิดนำยาไปขายยังต่างจังหวัด จึงได้ออกตระเวนฉายหนังพร้อมขายยาไปทั่วประเทศในนามห้างขายยาขาวละออโอสถ ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า ลุงขาว

ระหว่างเดินทาง ลุงขาวได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีเทวดาฟ้าฝนเป็นที่พึ่ง มีทั้งคนว่างงาน และคนด้อยโอกาส ลุงขาวจึงนำความรู้ด้านวิชาชีพที่สั่งสมมาจากการเดินทางจากถิ่นหนึ่งไปสอนให้ชาวบ้านอีกถิ่นหนึ่งโดยไม่คิดเงิน โดยอาชีพที่ลุงขาวนำไปสอน ก็เป็นอาชีพง่ายๆ เช่น ทำโอ่งเก็บน้ำฝน หน้าแล้งจะได้มีน้ำใช้ หรือจะเป็นการทำลูกอม ให้เด็กๆ ในหมู่บ้านมีขนมกิน ทำขนมเค้ก และซ่อมจักรยาน เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2508 ลุงขาวเริ่มก้าวเข้าสู่สื่อโทรทัศน์ จัดรายการแรกคือ “กระจกเงาเยาวชน” ซึ่งเป็นรายการเด็ก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “รายการลุงขาวไขอาชีพ” ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายรายการวิทยุ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ที่ลุงขาวจัดผ่านสถานีวิทยุ จส.4 หรือยานเกราะ ออกอากาศราวตี 5 ของทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นำเสนอประสบการณ์เมื่อครั้งออกเดินทางไปสอนอาชีพให้ชาวบ้าน จากนั้นรายการลุงขาวไขอาชีพได้ย้ายไปอยู่ช่อง 4 บางขุนพรหม ในปี พ.ศ. 2509

รายการลุงขาวไขอาชีพได้รับความนิยมจากผู้ฟังจำนวนมากจนได้รับการเรียกร้องจากผู้ฟังให้ไปสอนอาชีพ ลุงขาวได้เปิดให้ผู้ที่สนใจ มีอุดมการณ์เดียวกันคือ มีจิตใจเสียสละ ไม่หวงวิชา มาร่วมกันเป็นอาจารย์ เดินทางไปสอนอาชีพจริงๆ ในที่ต่างๆ ให้ฟรี ทำเช่นนี้อยู่ 4-5 ปี

ในปี พ.ศ. 2512 จอมพล ประภาส จารุเสถียร ศรัทธาในตัวลุงขาว ให้ คุณเชาวน์วัศ สุดลาภา เลขานุการของท่าน เตรียมสถานที่สันนิบาตเสรีชน อยู่ตรงข้ามโรงเรียนมาแตร์เดอี ให้ลุงขาวเปิดโรงเรียนสอนอาชีพแก่ประชาชน โดยได้ประกาศรับอาสาสมัคร วิทยากร ผู้สอนวิชาชีพต่างๆ มาร่วมกันเป็นอาจารย์โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เปิดสอนอาชีพทุกวันเสาร์-อาทิตย์ มีผู้สนใจมาเรียนครั้งหนึ่ง ราวๆ 300-500 คน แรกเริ่มใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสัมมาอาชีพวิทยาทาน” จากนั้นเปลี่ยนเป็น “ชมรมสัมมาอาชีพวิทยาทาน” ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ชมรมลุงขาวไขอาชีพ” และ “มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ” ตามลำดับ

นับตั้งแต่มีการสอนมา มีคนมาเรียนไม่ต่ำกว่าล้านคน กระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ลุงขาวได้เสียชีวิตอย่างสงบ แต่มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพยังคงอยู่ โดยคุณบุญเรือน พงษ์บริบูรณ์ ภรรยาของลุงขาวรับเป็นประธานมูลนิธิ

ในปี พ.ศ. 2557 คุณบุญเรือน พงษ์บริบูรณ์ เสียชีวิตลง มูลนิธิยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของลุงขาวต่อไป โดย คุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ผู้เป็นบุตรชายเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธินับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ เป็นที่รวมของผู้มีจิตอาสา รวมตัวกันสอนอาชีพง่ายๆ แก่ประชาชนผู้ยากจนโดยไม่คิดมูลค่า แต่ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่า “ให้อาหารคุ้มไปนานแค่อิ่ม ให้เครื่องนุ่งห่มคุ้มไปนานแค่อายุผ้าขาด ให้เรือนหอ คุ้มไปนานแค่เรือนพัง ให้วิชาดีกว่า เลี้ยงตัวเค้าได้จนวันตาย”