อาชีพเปลี่ยนแปลง คนทั่วโลกเรียนรู้ภาษาเดียวกัน ผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียว!

อาชีพเปลี่ยนแปลง คนทั่วโลกเรียนรู้ภาษาเดียวกัน ผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียว!

ทุกวันนี้ แม้อาชีพการงานจะปรับเปลี่ยนไปมาก ทั้งจากพื้นวิชาความรู้จากที่เคยร่ำเรียนมาแต่เดิม ทั้งที่มีความรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้ามา โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขยายตัวขึ้น ผู้ที่เพิ่มพูนความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เข้ากับยุคสมัย ยิ่งมีโอกาสเพิ่มพูนรายได้จากวิชาการก้าวหน้านั้นขึ้นอีก หรืออาจปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานจากสายงานเดิมไปสู่สายงานใหม่ที่ใช้ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดี ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในระบบใหม่เป็นไปด้วยดี

ขณะที่ทุกวันนี้ ความคิดการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่เข้ามามีส่วนทำให้การทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การขายอาหารที่มีระบบการจัดส่งถึงที่ถึงปากผู้บริโภค ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกอย่างน้อย 20-30 เปอร์เซ็นต์

หรือ อาชีพขับแท็กซี่เดิม รับส่งผู้โดยสารที่ต้องตะลอนไปตามถนน ปรับเปลี่ยนมาเป็นเข้าสู่การเรียกผ่านระบบบริษัท ซึ่งรัฐมนตรีหาเสียงไว้พยายามให้เป็นการถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับการจัดส่งอาหาร หรือแม้แต่แท็กซี่บางคัน อาจปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มรับส่งผู้โดยสารสูงอายุ รับส่งผู้ป่วยจากบ้านไปสู่สถานพยาบาลด้วยค่าบริการอีกอัตราหนึ่ง

ยิ่งเมื่อมีระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น การรับส่งผู้โดยสารด้วยการจองเวลาเพื่อให้จัดรับส่งผู้โดยสารจากบ้านไปสู่สถานีขนส่งมวลชน หรือจากสถานีรับส่งถึงบ้าน เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนดได้

ทั้งเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้ ระบบขนส่งมวลชนจะคิดค่าโดยสารเป็นวันที่ใช้บัตรโดยสารต่อเนื่องได้ทั้งวัน อาจทำให้การรับส่งผู้โดยสารจากจุดสุดท้ายกลับไปยังที่พักด้วยระบบแท็กซี่ส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่การงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะดวกสบายขึ้น ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่การงานในสำนักงานอีกต่อไป เพียงรับส่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งน่าจะมีการปฏิบัติไปหลายหน่วยงานสำหรับภาคเอกชน ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีโอกาสรับงานได้อย่างน้อยสองสามงานในวันเดียวกัน ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่การงานได้ในอย่างน้อย 3-4 เวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น หรือค่ำ ทั้งบางครั้งเมื่อมีงานเร่งด่วน ยังใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์กับหน้าที่การงานอีกด้วย

โลกยุคใหม่ ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเอง หรือเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นของผู้อื่น แล้ว “ขาย” เทคโนโลยี นั้นให้กับผู้อื่นนำไปใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 30 หรืออาจจะมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ความเป็นไปได้อย่างนี้ อาจเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ ใครจะไปรู้ เพราะการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ราวกับการก้าวกระโดด

วันนี้ พรุ่งนี้ ระบบการเรียนการสอนในประเทศไทยดูจะล้าหลังไปจากใครเขาอื่นมากแล้ว โรงเรียนไม่ว่าระดับไหนคงต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียน การมีโรงเรียนสองสามภาษา อาจไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่การเรียนด้านวิชาชีพ ด้านการช่าง ด้านอินโนเวชั่น ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยี จะมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เด็กที่เกิดมาเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปมากแล้ว พอๆ กับเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่ในวันนี้พรุ่งนี้ ต้องอย่าลืมว่า เด็กที่เกิดมาในวันนี้พรุ่งนี้ เขาเกิดมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทางอิเล็กทรอนิกส์ กับอินโนเวชั่น ที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว เรียกว่ายังไม่ทันกะพริบตาก็เปลี่ยนไป 2-3 อย่างแล้ว อย่าว่าแต่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทุกชั่วโมงเลย

กรุงเทพฯ 2-3 ปีนี้ การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังติดต่อเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุม การติดต่อค้าขายผ่านระบบ 5G ใช้เวลาเป็นวินาที การจัดส่งสินค้ารวดเร็วจากเป็นวันมาเป็นเพียงชั่วโมงครึ่งชั่วโมง

ไม่น่าเชื่อ เวลาแห่งชีวิตที่ทุกวันนี้ยังคงมีเพียงคนละ 24 ชั่วโมงในการปฏิบัติหน้าที่การงาน จะกลับกลายมาเป็นมีคนละมากกว่า 24 ชั่วโมงตามความต้องการของแต่ละคน

ไม่น่าเชื่อว่าการติดต่อสื่อสารที่ต้องเรียนรู้กันคนละหลายภาษา วันนี้เพียงใช้ภาษาที่เราคุ้นเคยในกิจวัตรประจำวัน ติดต่อสื่อสารกับคนและสังคมทั่วโลก แม้ภาษาจะแตกต่างกันกระทั่งไม่รู้ว่าภาษาที่ติดต่อกันเป็นชาติใดภาษาใด แต่สามารถเรียนรู้ในภาษาเดียวกัน ภาษาใครภาษามัน

………ผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียว!!