‘บิ๊กซี’ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมวก น้ำดื่ม อาหาร ให้กระทรวงกลาโหม

กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  มอบหมวก น้ำดื่มบิ๊กซี อาหาร ให้กับกระทรวงกลาโหม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นำโดย พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม และพลโท ดร.ธนภัทร ณิยกูล ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม ตัวแทนรับมอบหมวกจำนวน 2,000 ใบ น้ำดื่มบิ๊กซีจำนวน 10,000 ขวด และอาหารจำนวน 200 กล่อง โดยคุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเหมวรรณ พูนผล ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ตัวแทนมอบของดังกล่าว เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กระทรวงกลาโหม