ทีเอ็มบี ช่วยเอสเอ็มอีภาคบริการ จุดประกายความคิด จัดหลักสูตรเข้มข้น “LEAN Quick Win”

ทีเอ็มบี ช่วยเอสเอ็มอีภาคบริการ จุดประกายความคิด จัดหลักสูตรเข้มข้น “LEAN Quick Win”

ในยุคดิจิทัลที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากขึ้น กลายเป็นความท้าทายที่ภาคธุรกิจต่างตระหนักถึงเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เร่งขับเคลื่อนการปรับตัวรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น ธุรกิจเอสเอ็มอีซึ่งมีเงินทุนค่อนข้างจำกัด แต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความคล่องตัวมากกว่านั้นก็ต้องปรับตัวเช่นกัน ซึ่งการปรับตัวของธุรกิจเอสเอ็มอีจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง หรือนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นั่นคือโจทย์ใหญ่ของ ทีเอ็มบี ที่ต้องการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยให้สามารถต่อยอดโอกาสธุรกิจให้เติบโต และ ได้มากกว่า (Get MORE with TMB) จึงได้เปิดหลักสูตร “LEAN Quick Win” ขึ้นมา เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่สอนเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้กับเอสเอ็มอีไทยโดยเฉพาะ

ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี บอกเล่าถึงหลักสูตร LEAN Quick Win ว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรของโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มกำไร ค้นพบไอเดียใหม่ พร้อมสร้างความต่างให้ธุรกิจ โดย LEAN Quick Win เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีเอ็มบี และ เคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่มีแนวทางร่วมกันคือต้องการต่อยอดโอกาสธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี จึงได้จัดหลักสูตรเวิร์คช็อปแบบเข้มข้น และเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าร่วมการอบรมได้ในวงกว้าง

“เอสเอ็มอีจะได้รับความรู้ในแบบผสมผสานกัน ระหว่างแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Lean กับแนวทาง Design Thinking ที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และครอบคลุมความรู้ที่สำคัญสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการเติบโตอย่างแตกต่างในยุคดิจิทัลนี้ และที่มากไปกว่านั้นคือเอสเอ็มอีจะได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากทางเคเอ็กซ์ มจธ. และทีเอ็มบี ด้วย” ดร.รุจิกรกล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตร LEAN Quick Win ได้จัดอบรมแล้วถึง 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นการจัดอบรมพิเศษเฉพาะเอสเอ็มอีที่อยู่ในภาคบริการ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือโรงเรียนสอนพิเศษทุกแขนงวิชา, บูทีค โฮเทล,เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และสถาบันเสริมความงาม ร้านเสริมสวย หรือสปา หลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่าจะนำความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ทายาทที่เข้ามารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และ โรงเรียนนานาชาติเด่นหน้า บริทิช สคูล กล่าวว่า จากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรLEAN Quick Win ในครั้งนี้ ทำให้มีความเข้าใจในปรัชญาหลักของ Design Thinking มากขึ้น และคิดว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างมากจากการที่ให้ทุกคนมาร่วมในกิจกรรมเวิร์คช็อป และอยู่ในบรรยากาศเป็นกันเองขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกันถึงลูกค้าและความต้องการของลูกค้า ซึ่งจุดนี้ที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาได้

“ผมคิดว่าสามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง กับทางทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และครู ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดนวัตกรรมออกมาได้ เช่นการจัดหลักสูตรพิเศษ หรือวิธีการสอนแบบใหม่ที่จะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจโรงเรียนต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งภายนอกมาจากจำนวนประชากรเกิดน้อยลง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันความคาดหวังของผู้ปกครองก็มีมากขึ้น จึงเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการทำงานจากภายในอย่างไรที่จะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายจากภายนอกให้ได้มากขึ้น” ดร.เต็มยศ กล่าว

เช่นเดียวกับทายาทธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ที่ตั้งใจจะนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นไปใช้กับธุรกิจของครอบครัว โดย คุณสุมิตา จันทโร เล่าว่า ตนเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังจะเข้าไปรับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัวจึงต้องการเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หรือที่มีแนวความคิดเดียวกัน นอกจากนี้ LEAN Quick Win ยังสอนเรื่อง Design Thinking จึงสนใจเรียนรู้ว่าจะสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างไร

คุณสุมิตา กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในทำเลใกล้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งธุรกิจของทางบ้านมีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 5 อาคาร ทั้งในย่านสุขุมวิท รามคำแหง และลาดพร้าว ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่สำหรับตนเองไม่คิดจะแข่งขันด้านราคา เพราะอัตราค่าเช่าไม่ได้สูงอยู่แล้ว และไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืน จึงมองว่าเรื่องบริการและการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้ามีความสำคัญมากกว่า ประกอบกับปัจจุบันอยู่ในยุคดิจิทัล จึงน่าจะมีนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างบริการให้ธุรกิจมีความน่าสนใจมากขึ้น

“ที่ผ่านมาพอมีความคิดเกิดขึ้นหลายอย่าง แต่ทุกอย่างดูไม่มีทิศทาง เพราะยังไม่สามารถจัดระเบียบความคิด หรือการจำกัดwaste มาก่อน แต่พอมาเข้าร่วมอบรมแล้วทำให้ได้รู้ว่าอะไรสามารถตัดออกไปได้บ้าง เพื่อทำให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และลูกค้าไม่ต้องเสียเวลานาน ส่วนไอเดียบางอย่างที่เราคิดว่าแปลกเกินไป แต่จริง ๆ แล้ว ไอเดียนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้จริง เหมือนเราได้มาปลดปล่อยจินตนาการของตัวเอง และมีคนมาคอยสนับสนุนความคิดนั้นของเราให้สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ก็สามารถสร้างความแปลกใหม่ และความประทับใจให้กับลูกค้าได้เช่นกัน” คุณสุมิตา กล่าว

ทั้งหมดนี้ จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า “LEAN Quick Win” หลักสูตรเวิร์คช็อปแบบเข้มข้น จากโครงการ LEAN Supply Chain by TMB สามารถช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอีให้สามารถต่อยอดโอกาสแห่งการเติบโตได้อย่างแตกต่าง อย่างแท้จริง