3 ปัญหาหลัก อุปสรรคสำคัญที่ เอสเอ็มอีไทย ต้องพบเจอ

3 ปัญหาหลัก อุปสรรคสำคัญที่ เอสเอ็มอีไทย ต้องพบเจอ

แม้ธุรกิจ ‘เอสเอ็มอี’ ของไทยจะมีการเติบโตสูงมากยิ่งขึ้นและเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบัน แต่การทำธุรกิจย่อมมีอุปสรรคปัญหา โดยคุณ คุณชมพูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบีได้เผยถึงปัญหาหลักที่เป็นอุปสรรคในการเติบโตของเอสเอ็มอี อ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาอินไซต์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พบว่า ปัญหาหลักที่เป็นอุปสรรคในการเติบโตมีอยู่ 3 ข้อ คือ

  • ปัญหาธุรกรรมยุ่งเหยิง การรับเงินจากลูกค้าและการจ่ายเงินให้คู่ค้าด้วยเงินสด และการโอนเงินหลายช่องทาง เช่น QR Code และเครื่อง ECD ซึ่งต้องใช้เวลานานในการรวบรวมทำบัญชีกระทบยอด มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย สรุปยอดไม่ตรง ไม่สะท้อนภาพรวมสุขภาพการเงินหรือสภาพคล่องทางธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • ปัญหาการบริหารบุคคล เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงถือได้ว่าพนักงานคือกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างราบรื่น ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานพร้อมทั้งสวัสดิการด้านสุขภาพเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่พนักงานให้ความสำคัญ แต่ทว่าธุรกิจเอสเอ็มอีมีข้อจำกัด เพราะไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้กับพนักงานได้ ด้วยจำนวนพนักงานที่ไม่เพียงพอต่อการซื้อขั้นต่ำของประกันสุขภาพแบบกลุ่ม หากซื้อประกันสุขภาพแบบรายบุคคลให้กับพนักงานค่าใช้จ่ายจะสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากพนักงานประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาสุขภาพ เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีส่วนใหญ่เจ้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ จึงไม่สามารถควบคุมต้นทุนด้านการบริหารบุคคลได้

 

  • ปัญหาพลาดโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากเอสเอ็มอี มีเพียง 20% เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากขาดความเข้าใจและขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อยื่นสมัครสินเชื่อ ส่งผลให้เอสเอ็มอี 27% เลือกใช้เงินทุนตั้งต้นธุรกิจจากการใช้บริการสินเชื่อและการกดเงินสดจากบัตรเครดิต โดยยอมแบกรับกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินความคุ้มค่าระหว่างดอกเบี้ยกับกำไรของธุรกิจ