วันเดย์ทริป สัมผัสประวัติศาสตร์ ราชบุรี เมืองที่มีดีมากกว่า ‘โอ่ง’

วันเดย์ทริป สัมผัสประวัติศาสตร์ ราชบุรี เมืองที่มีดีมากกว่า ‘โอ่ง’

หากพูดถึงจังหวัดราชบุรี ทุกคนคงนึกถึงโอ่ง วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณเป็นแน่ แต่เชื่อไหมว่า จังหวัดราชบุรีนั้นมีดีมากกว่าโอ่ง หากได้ไปสัมผัสเมืองแห่งนี้สักครั้งจะรู้เลยว่า ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมอีกจำนวนมาก

แวะที่หมายแรก ณ วัดคงคาราม วัดมอญที่สร้างขึ้นโดยพระยามอญที่อพยพมาตามลำน้ำแม่กลอง เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธารามตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์

วัดคงคารามโดดเด่นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ เป็นผลงานของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีฝีมือไม่แพ้ช่างหลวงแห่งราชสำนักรัตนโกสินทร์

จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดขนอน วัดที่มีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่ มหรสพเก่าแก่ซึ่งเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง โดยศิลปะเบื้องหน้าฉากผ้าขาวนี้จะจัดเชิดเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ที่โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน เมื่อชมเสร็จร่วมรำลึกประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนกันต่อ

ชมการแสดงชั้นสูงกันไปแล้ว เดินทางต่อที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี สถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของเมืองราชบุรีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน อาทิ ความเป็นมาของการสร้างบ้านแปลงเมืองในแต่ละยุคสมัย โบราณวัตถุที่บ่งบอกร่องรอยอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองหลากหลายชาติพันธุ์

 

แวะที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ที่เปี่ยมด้วยตำนานการสร้างพระมหาธาตุคู่พระนคร และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สัมผัสความงดงามของโบราณสถานจากสมัยทวารวดี จนมีการรับอิทธิพลจากขอมสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถ่ายทอดงานผ่านสถาปัตยกรรมส่งผ่านสู่ พระปรางค์ประธาน ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 

มุ่งสู่ที่สุดท้าย โครงการเรื่องของโอ่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นเมืองโอ่งมังกร ชมเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฉบับดั้งเดิมของโรงโอ่ง และศึกษาวิถีต้นกำเนิดโอ่งมังกรที่ทำจากดินสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ ก่อนเดินทางกลับ