“พระองค์ภาฯ” ประทานโอวาทแก่ผู้ต้องขัง เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ห้ามรวย ขอแค่รู้จักวางแผนการตัดสินใจและมีสติในการใช้ชีวิต

“พระองค์ภาฯ” ประทานโอวาทแก่ผู้ต้องขัง เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ห้ามรวย ขอแค่รู้จักวางแผนการตัดสินใจและมีสติในการใช้ชีวิต

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด โดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ เสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในเรือนจำ ทรงเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก่อนจะทรงเปิดอาคารนิทรรศการโครงการกำลังใจ พร้อมทอดพระเนตรการจัดแสดงภายในนิทรรศการ

จากนั้น ทรงร่วมกิจกรรมพี่สอนน้องกับผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจฯ รุ่นที่ 9 รวมทั้งให้โอกาสบุคคลต้นแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการ มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำรงชีวิตภายนอก ก่อนประทานโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ  ข้อความตอนหนึ่งว่า

“เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ห้ามรวย ไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก แค่รู้จักวางแผนการตัดสินใจ และมีสติในการใช้ชีวิต”

นอกจากนี้ เสด็จไปร้านกาแฟ Inspire By Princess ทรงเปิดป้ายร้านกาแฟ ซึ่งเปิดเพื่อให้ผู้ต้องขังเรียนรู้วิธีการทำกาแฟ อันจะพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ และทอดพระเนตรวิธีการทำกาแฟ ก่อนจะเสด็จกลับ

สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ป่า สวนผลไม้ โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว ที่ทำการเรือนจำ นอกจากนี้ยังมีการสอนทำเฟอร์นิเจอร์ น้ำยาล้างจาน ยาสระผม ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการกำลังใจฯ ในพื้นที่นำร่อง 5 แห่ง เพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ให้ดำเนินไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง