อบรมฟรี “ภูมิปัญญาเรื่องอาหารสมุนไพร” โอกาสทองของผู้สนใจธุรกิจสุขภาพ

อบรมฟรี “ภูมิปัญญาเรื่องอาหารสมุนไพร” โอกาสทองของผู้สนใจธุรกิจสุขภาพ

ข่าวดีจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  แจ้งการจัดอบรม “ภูมิปัญญาเรื่องอาหารสมุนไพร” ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครั้งที่หนึ่ง ขึ้น ระหว่างวันที่ 29- เม.ย.-3 พ.ค. ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ค.นี้ เปิดอบรมรอบละ 50 ท่าน  รอบละ 5 วัน 4 คืน ที่พักและอาหารฟรี

สำหรับการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย,การปรุงอาหารคาว อาหารว่าง น้ำพริก อาหารหวาน , เครื่องดื่มเทรนด์ใหม่เพื่อสุขภาพ , ผงนัว ผงปรุงรสภูมิปัญญาไทย , การถ่ายภาพอาหารและการตกแต่งร้านอย่างไรให้ปัง เป็นต้น

หมดเขตรับสมัครวันที่ 7เม.ย. นี้ สนใจลงทะเบียน สำรองคิวอบรมได้ที่ อภัยภูเบศร เดย์สปา 037-217-127