พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สืบทอดนับพันปี ล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี-พระพุทธรูปมีชีวิต”

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สืบทอดนับพันปี ล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี-พระพุทธรูปมีชีวิต”

หากใครมีโอกาสไปท่องเที่ยวที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา เชื่อว่าต้องไม่พลาดที่จะเข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวเมียนมา

จากบันทึกประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ ระบุไว้ “พระมหามัยมุนี” เป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง หน้าตักกว้าง 9 ฟุต สูง 12 ฟุต สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์แห่งเมืองธรรมวดี แคว้นยะไข่ ซึ่งทรงศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ขึ้น

เมื่อกาลเวลาล่วงมาถึง พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุง ซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าได้ไปตีเมืองยะไข่ และอัญเชิญพระพุทธมหามัยมุนี ข้ามแม่น้ำอิรวดีมาประทับที่มัณฑะเลย์ได้สำเร็จ ปัจจุบันองค์พระประดิษฐานอยู่ที่ “วัดมหามัยมุนี” ในเมืองมัณฑะเลย์

โดยช่วงเวลาราวตี 3 ถึงตี 4 ของทุกวัน จะมีชาวเมียนมา และชาวพุทธชาติอื่นๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างศาสนา  พากันหลั่งไหลมาร่วมและชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวัดจะอนุญาตให้ผู้ชายขึ้นไปปิดทององค์พระได้ ส่วนผู้หญิงนั้นห้าม แต่จะให้กราบไหว้บูชาที่ด้านล่าง และมีเขตห้ามผู้หญิงล้ำเข้าไป หากผู้หญิงอยากปิดทององค์พระมหามัยมุนี สามารถฝากผู้ชายขึ้นไปปิดแทนได้