“ข้าวตังแม่บ้านยี่ล้น” ร่วม “เทสโก้ สำรับไทย” ยกมาตรฐานเอสเอ็มอีไทย จากโลคอลสู่โกลบอล

ผลิตภัณฑ์ ‘เทสโก้ สำรับไทย’
ผลิตภัณฑ์ ‘เทสโก้ สำรับไทย’

“ข้าวตังแม่บ้านยี่ล้น” ร่วม “เทสโก้ สำรับไทย” ยกมาตรฐานเอสเอ็มอีไทย จากโลคอลสู่โกลบอล

เมื่อพูดถึงอาหารไทยในเวทีโลก มักจะมีชื่อติดโผ ว่าเป็นอาหารที่ถูกปากชาวโลกจนขึ้นอันดับอาหารแนะนำอยู่บ่อยครั้ง นอกจากอาหารจานเด่น อย่างต้มยำกุ้ง มัสมั่น ส้มตำ หรือผัดไทย อันเป็นที่เชิดหน้าชูตาแล้ว แต่ละท้องถิ่นของไทย ยังมีอาหารคาวหวานเลื่องชื่อประจำถิ่นมากมาย ซึ่งเอกลักษณ์ต่างออกไปตามแต่พื้นที่ ตามแต่วัตถุดิบประจำถิ่นนั้นๆ ที่นำมาพัฒนา แปรรูปเป็นอาหารสารพัด

กลุ่มแม่บ้านยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หนึ่งในกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันผลิตแผ่นข้าวตังดิบ มาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มจากปลายข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้มาตรฐานและถูกคัดทิ้ง ไม่ให้สูญค่าเปล่า สร้างรายได้ให้งอกเงย จากต้นทุนปลายข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ 17 บาท เมื่อแปรรูปมาเป็นแผ่นข้าวตังดิบสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ 75 บาท

หลังเริ่มเป็นที่รู้จักจากสื่อ ได้ร่วมออกงานแสดงสินค้ามายาวนาน กลุ่มแม่บ้านยี่ล้น ได้รับการติดต่อจากเทสโก้ โลตัส ให้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ “เทสโก้ สำรับไทย” ที่ทางเทสโก้ โลตัส พัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ไทย สู่มาตรฐานสากลและสามารถส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ ตามนโยบาย Local to Global ของกระทรวงพาณิชย์ โดยคัดสรร อาหาร วัตถุดิบ คุณภาพดี รสชาติเยี่ยมทั่วประเทศไทย รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุง อาหารพร้อมปรุง ของกินเล่นทั้งคาวและหวาน จำนวน 45 รายการ จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน มาจำหน่ายในราคาสบายกระเป๋า

คุณวาสนา ทองประสิทธิ์ ตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านยี่ล้น จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ครอบครัวผลิตแผ่นข้าวตังดิบมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ จากเดิมที่ทำขายในหมู่บ้านหรือมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลิตไปจำหน่ายต่อ ซึ่งยอดขายและรายได้ไม่แน่นอน เมื่อได้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตส่งวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์เทสโก้ สำรับไทย ทำให้มีรายได้ที่สม่ำเสมอและเพิ่มมากขึ้น มีเป้าหมายในการผลิตที่ชัดเจน คือประมาณ 200 กิโลกรัมต่อเดือน โดยเทสโก้ โลตัส ได้เข้ามาร่วมวางแผนการผลิตต่อเดือนให้กับกลุ่มแม่บ้านฯ ช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพให้ก้าวทันกับความต้องการและมาตรฐานของเทสโก้ โลตัส และทำให้กลุ่มแม่บ้านยี่ล้นได้รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

วาสนา ทองประสิทธิ์และตัวแม่บ้านจากกลุ่มแม่บ้านยี่ล้น
คุณวาสนา ทองประสิทธิ์ และแม่บ้าน จากกลุ่มแม่บ้านยี่ล้น

“สิ่งที่เป็นปัญหาคือ สภาวะอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิต เนื่องจากเมื่อทำเสร็จแล้วต้องนำแผ่นข้าวตังดิบมาผึ่งลมและตากแดดให้แห้งสนิท เพื่อให้แผ่นข้าวตังดิบสามารถเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน – 1 ปี ทำให้ก่อนจะวางแผนการผลิตในแต่ละวัน ต้องคอยเช็กพยากรณ์อากาศ หากวันใดฝนตก ไม่มีแดด ก็จะไม่สามารถผลิตแผ่นข้าวตังได้ เพราะของเราใช้ของธรรมชาติ อีกทั้งการควบคุมคุณภาพ เพราะทุกวันนี้ผลิตโดยใช้แรงงานคน ทำมือทั้งหมด คุณภาพความหนาบางของแผ่นข้าวตังที่ยังไม่เสถียร บ้างหนา บ้างบางจนเกินไป

รวมไปถึงมาตรฐานความสะอาด ที่เมื่อนำไปตากแดดกลางแจ้งแล้ว ต้องคอยดูแลนก มด แมลง ไม่ให้มาคอยกัดแผ่นข้าวตังดิบ หรือหากช่วงไหน ชาวนาเผาฟางเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ช่วงนั้นจะผลิตแผ่นข้าวตังไม่ได้ เพราะจะมีฝุ่นรบกวน แผ่นข้าวตังไม่สะอาด ก็ไม่สามารถจำหน่ายได้”

ความสะอาด และความปลอดภัย เป็นหนึ่งในมาตรฐานคุณภาพที่เทสโก้ โลตัสให้ความสำคัญสูงสุด จากปัญหาที่กลุ่มแม่บ้านยี่ล้นพบ การสร้างโรงเรือนที่มิดชิด สำหรับตากแผ่นข้าวตังดิบ คือสิ่งที่ เทสโก้ โลตัสได้ให้คำแนะนำ เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตให้สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ไร้สิ่งเจือปน

เมื่อ กลุ่มแม่บ้านยี่ล้น เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตสินค้าให้กับค้าปลีกใหญ่อย่างเทสโก้ โลตัส นอกจากจะมีตลาดในการขายสินค้าแล้ว ยังก่อให้เกิดโอกาสเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่เทสโก้ โลตัส กำหนด ถึงแม้ว่าจะก้าวเข้าสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์สากลแล้ว แต่คุณวาสนายังคงไม่ลืมภูมิปัญญาเรื่องข้าวที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต คัดสรรปลายข้าวหอมมะลิแท้ๆ ไม่มีสิ่งเจือปนด้วยตัวเอง พร้อมกับเคล็ดลับในการหุงข้าวเพื่อผลลัพธ์ที่ดี เพราะข้าวตังจะอร่อยและมีรสชาติดีได้ วัตถุดิบพื้นฐานอย่างแผ่นข้าวตังดิบเป็นหัวใจสำคัญ

ภูมิปัญญาแบบไทยที่ได้รับการผสมผสานกับเทคโนโลยี จะช่วยต่อยอดและพัฒนาคุณภาพ การสรรหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย โดยยังคงความเป็นไทยเป็นขั้นตอนที่กลุ่มแม่บ้านฯ กับเทสโก้ โลตัส ต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนและพัฒนาต่อไป โดยคุณวาสนามองว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยชั้นดีให้ขั้นตอนการผลิตแผ่นข้าวตังดิบสะดวกมากขึ้นและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย เมื่อมีผลผลิตของตัวเอง นอกเหนือจากการขายในประเทศ หากมีโอกาสนำสินค้าออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ เป็นอีกหนทางซึ่งจะสร้างรายได้และนำเสนอสินค้าไทยสู่ตลาดโลก โดยเทสโก้ โลตัส สร้างความต้องการและหาช่องทางขายสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทสโก้ สำรับไทย ในสาขาขนาดใหญ่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ และมีแผนการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย

อาหารพร้อมปรุง ขบเคี้ยว เครื่องปรุงหลากหลายจากสำรับไทย
อาหารพร้อมปรุง ขบเคี้ยว เครื่องปรุงหลากหลายจากสำรับไทย

แต่สินค้าไทยจะก้าวออกไปขายยังตลาดต่างประเทศได้ มีกำแพงด่านสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยต้องข้ามผ่านคือ กำแพงของมาตรฐานและคุณภาพ เมื่อผู้ประกอบการรายย่อยได้เป็นส่วนหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าให้กับเทสโก้ โลตัส จะได้รับโอกาสสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้ง วางแผนการผลิต เข้าไปร่วมแก้ไข ร่วมทำงานกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บเกี่ยว เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามข้อกำหนดของเทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล รวมถึงพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถผันตัวไปสู่การเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออก หนุนนำให้วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสามารถตั้งตัวและเติบโต เทสโก้ โลตัส ได้สร้างตลาดรองรับผลผลิต ไม่เพียงแต่ยกระดับให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังโกอินเตอร์สู่ตลาดต่างประเทศ ปูทางให้สินค้าไทยที่มีศักยภาพได้มาตรฐาน ก้าวสู่ตลาดโลกสอดคล้องกับนโยบาย Local to Global อย่างแท้จริง