ชาวบ้านนาทุ่งใหญ่เว้นช่วงทำนา ผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเสริม ขายได้วันละ 300 บาท

บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือทำนา สามารถทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านระหว่างว่างเว้นการทำนาทำไร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอผ้าที่มีการสืบทอดต่อๆ กันมาหลายชั่วอายุคน หรืออาชีพอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลให้งบสนับสนุนส่งเสริมลงไปในพื้นที่ แต่ก็ไม่จีรังยั่งยืน โดยเฉพาะการทอผ้าลายพื้นถิ่นของคนตำบลนครชุมที่กว่าจะผลิตออกมาได้แต่ละผืน ไม่สามารถจำหน่ายได้เพราะไร้ช่องทางการตลาด บรรดาผู้สูงอายุและวัยกลางคนแทบจะเลิกอาชีพการทอผ้าเพื่อจำหน่ายกันไปแล้ว ที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นการทอผ้าเก็บไว้เพื่อนำเสนอให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวชมในหมู่บ้านเท่านั้น ปัจจุบันชาวบ้านนาทุ่งใหญ่ต่างเริ่มหันมาทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่ายกันเป็นส่วนใหญ่เพราะมีรายได้ที่สามารถจับต้องได้โดยเฉลี่ยต่อคนได้ไม่ต่ำกว่า 200-300 บาท

นายกองสี รัตนโค้น อายุ 67 ปี ประธานกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านนาทุ่งใหญ่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวบ้านนาทุ่งใหญ่หันมาทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่าย โดยขณะนี้มีสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมด 45 คน และหมู่บ้านอื่นๆ ใน ต.นครชุม อีกรวมทั้งหมด 95 คน แต่ละคนต้องทำให้ได้อย่างน้อยวันละ 10 ด้าม ปัญหาที่สำคัญคือดอกหญ้าวัตถุดิบในพื้นที่เริ่มมีไม่เพียงพอเนื่องจากความต้องการดอกหญ้ามาใช้ในการผลิตสูงขึ้น อีกทั้งต้องรอเวลาช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ กว่าหญ้าออกดอกถึงจะเก็บเกี่ยวนำมาทำไม้กวาดกันได้ จุดเด่นของไม้กวาดที่นี้คือทำแน่นหนาไม่หลุดง่าย ลูกค้าชอบเพราะอายุการใช้งานยาวนานกว่าไม่กวาดจากที่ซื้อที่อื่นๆ เพื่อที่จะได้มีผลิตไม้กวาดขาย ส่วนช่องทางการตลาด นานๆ ทีจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งก็จะนำไปขายที่ อ.นครไทย และในตัวเมืองพิษณุโลก ซึ่งก็ต้องฝากพ่อค้าแม่ค้าตามร้านที่รู้จักไว้ ทิ้งเวลาไว้ประมาณ 10-15 วันก็จะลงไปดูว่าขายได้หรือไม่ ถ้าขายได้ก็ได้เงินเลย

201610111225103-20021028190244-768x576

ที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่เพียงพอ พอมาปีนี้ทางรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าผ่านกองทุนหมู่บ้านจำนวน 520,000 บาท หลังจากตนทำโครงการเสนอไปเพราะไม่สามารถทำนาทำไร่กันได้ตลอดปี เนื่องจากต้องประสบภัยแล้งเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ทั้งหมด ได้แบ่งเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการ โดยจัดซื้อวัตถุดิบทุกอย่างที่ใช้ทำไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน 300,000 บาท เงินอีก 220,000 บาท จะจัดสรรไว้เป็นค่าแรงให้กับสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ส่วนราคาขายนั้นทางกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าจะขายด้ามละ 25 บาท หากขายเป็นมัดก็จะขายมัดละ 250 บาท หนึ่งมัดจะมี 10 ด้าม ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับไปขายต่อก็ต้องเพิ่มราคากันเอาเอง สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามหรือติดต่อสั่งจองกันได้ที่ นายกองสี รัตนโค้น โดยตรง ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-3331-5932 หรือที่ทำการกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าหมายเลข 0-5523-9514

 

ที่มา มติชนออนไลน์