ชี้เป้า 12 แหล่งปลูกกาแฟคุณภาพเยี่ยมที่เชียงใหม่

ชี้เป้าแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพเยี่ยมที่เชียงใหม่

  1. แม่ตอนหลวง อ.ดอยสะเก็ด มีการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ไม่ทำลายพื้นที่เดิมที่เคยเป็นไร่ชามาก่อน ไม้บังร่มยังสร้างคาแร็กเตอร์กาแฟได้ชัดเจน บางเมล็ดหอมคล้ายดอกไม้ป่า คล้ายมีกลิ่นผลไม้แทรกผสม

2. เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด ปลูกใต้ร่มเงาต้นไม้ในป่าต้นน้ำที่ความสูงระดับ 1,100 – 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความหอมของดอกไม้ป่าเป็นเอกลักษณ์ รสชาติและกลิ่นแตกต่างจากกาแฟแหล่งอื่น

3. แม่กำปอง อ.แม่ออน หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งนี้ปลูกกาแฟ แบบธรรมชาติและปลอดสารพิษทำให้ผลผลิตมีคุณภาพล้ำเลิศทั้งในด้านรสชาติ และความหอมหวาน

4. ขุนช่างเคี่ยน อ.เมือง เกษตรกรเปลี่ยนจากสวนลิ้นจี่เชิงเดี่ยว มาเป็นสวนลิ้นจี่ผสมกับกาแฟ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลิ่นที่ไม่เหมือนใคร

5.แม่วิน อ.แม่วาง นอกจากคุณภาพแล้วกาแฟจากแม่วินโดดเด่นจากแหล่งอื่น เพราะมีการรวมกลุ่มกันพัฒนารวมทั้งการช่วยเหลือกันในชุมชน

6. หนองหล่ม อ.จอมทอง เมื่อ 40 กว่าปีมาแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรต้นกาแฟบนดอยอินทนนท์ ต่อมามีการนำเมล็ดจากกาแฟต้นดังกล่าวไปต่อยอดเป็นจุดแรกเริ่มของกาแฟในเชียงใหม่

7. ขุนแตะ อ.จอมทอง สวนกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่แทรกตัวอยู่ในพื้นที่ป่ารอบๆ หมู่บ้านชาวปกากะญอ สิ่งชี้วัดความสมบูรณ์ของที่นี่คือชะนีที่อาศัยอยู่หลายฝูง ถ้าจะพูดว่ากาแฟที่นี่ดูแลชะนีก็ไม่น่าจะผิดนัก

8. โป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม ที่นี่ยังมี “นกเงือก” อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของ ป่าไม้ การปลูกกาแฟไม่ต้องตัดต้นไม้จึงถือเป็นการอนุรักษ์ นกเงือกอย่างหนึ่ง

9พะอัน อ.อมก๋อย ชาวบ้านพะอันได้มีการจัดสรรพื้นที่ป่าชุมชนมาปลูกกาแฟ ใต้ร่มไม้ สร้างรายได้เสริมให้ชุมชนและได้รับมาตรฐานกาแฟอินทรีย์

เมล็ดกาแฟพร้อมคั่ว

10. แม่ตุงติง อ.สะเมิง ปลูกที่ความสูง 1,000 – 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลบนเทือกเขาและป่าไม้ที่สมบูรณ์ในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปราศจากสารเคมี

11แม่ตะละ อ.กัลยาณิวัฒนา  กาแฟเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมากแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ย ใส่ยา ปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ได้ดี เป็นทางเลือกให้คนบ้านแม่ตะละใหม่ที่จะช่วยให้แหล่งน้ำต่างๆ กลับมาสมบูรณ์เหมือนครั้งก่อน

12. เลาวู อ.เวียงแหง บนความสูง 1,400 – 1,500 เมตรจากระดับทะเล ทำให้กาแฟมีรสชาติดีด้วยคะแนน 85.25 จาก 100 คะแนน ในการทดสอบรสชาติ กาแฟเลาวูจึงถือว่าเป็นกาแฟเกรดพรีเมี่ยม