เลี้ยงไก่ไม่ยากอีกต่อไป มีนวัตกรรม “โรงเรือนสำเร็จรูป ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ”

เครื่องกก ลูกไก่ ลูกเป็ด อินฟราเรด   

“เครื่องกก ลูกไก่-เป็ด อินฟราเรด อัจฉริยะ” ผลงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

คุณบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. (056) 237-256-7 เปิดเผยว่า เครื่องกก ลูกไก่ ลูกเป็ด อินฟราเรด อัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมใหม่ของกรมปศุสัตว์  ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล ใช้แท่งอินฟราเรด ขนาด 300 วัตต์ ในการให้ความอบอุ่น สามารถกกลูกไก่ ลูกเป็ด500 ตัว ต่อกิโลกรัม ต่อ 1-2 สัปดาห์ ลดต้นทุนการผลิตลูกไก่ ลูกเป็ด ลงถึง 20% ลดอัตราการสูญเสียจากการตายของลูกไก่ ลูกเป็ด 3-5%

ตู้ฟักไข่ไก่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง 

ตู้ฟักไข่ไก่แบบเดิมเป็นตู้ไม้อัดชั้นเดียว ไม่มีโครงเหล็กและไม่มีแผ่นโฟมบุชั้นตรงกลาง ทำให้อุณหภูมิภายในตู้ฟักไม่คงที่ สร้างความร้อนภายในตู้ฟัก ใช้ระบบเวเฟอร์ ความห่างของอุณหภูมิอยู่ที่ 1-2 องศาเซลเซียส ยากต่อการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ระบบพลิกกลับไข่ควบคุมด้วยคันโยกมือ ไม่มีความสม่ำเสมอในการกลับไข่ ยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ทำให้อัตราการฟักออกต่ำ ลูกที่ฟักออกมามีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์แข็งแรง

ตู้ฟักไข่ไก่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า ตู้ฟักไข่ไก่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง  ควบคุมความร้อนด้วยระบบดิจิตอล ตัดต่ออุณหภูมิความร้อนที่ 0.5 องศาเซลเซียส โดยมีแท่งอินฟราเรดเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน ยาว 70 เซนติเมตร 300 วัตต์ ระบบกลับไข่อัตโนมัติ สามารถตั้งเวลากลับไข่ได้ 1-24 ครั้ง ต่อวัน ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ 40 วัตต์ ความเร็ว 30 รอบ ต่อนาที สามารถเอียงกลับไข่ได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา  ภายในตู้มีไฟส่องสว่าง 20 วัตต์ และมีถาดพลาสติกใส่น้ำเพิ่มความชื้นด้านล่าง ขนาด 30x60x6 เซนติเมตร

อัจฉริยะโรงเรือนน็อคดาวน์เลี้ยงไก่หลังบ้าน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ได้ออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ขนาดเล็ก ในลักษณะ “โรงเรือนน็อคดาวน์เลี้ยงไก่หลังบ้านจากไม้พาเลท City Livestock” ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่หลังบ้านในชุมชนเมือง ซึ่งมีพื้นที่จำกัด ตอบโจทย์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่สวยงามไว้ดูเล่น สร้างความเพลิดเพลิน หรือเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินในครัวเรือนเป็นโปรตีนหลังบ้าน

โรงเรือนทำจากวัสดุไม้พาเลทหาง่าย ราคาถูก สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยออกแบบเป็นโรงเรือน 2 ชั้น โรงเรือนด้านบน ขนาด 1×1 เมตร ปิดมิดชิด กันแดดลมฝนได้ มีคอนนอนและถาดรองรับมูลไก่ ที่สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาด ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค มูลไก่นำมาทำเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ใส่ต้นไม้ โรงเรือนด้านล่างมีรางน้ำ-รางให้อาหาร สำหรับไก่ไข่ได้ 10 ตัว หากเป็นไก่เนื้ อเลี้ยงได้แค่ 5 ตัว

ด้านข้างโรงเรือน มีรังไข่ ขนาด 1×0.5 เมตร แบ่งย่อยเป็น 3 รัง สามารถเปิดเก็บไข่จากด้านนอกได้ และมีพื้นที่ปล่อยอิสระด้านล่าง ขนาด 1.5×1.5 เมตร (Free-range Sysem) ให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น คลุกฝุ่น ไซ้ขน จิกกินหญ้าและหนอนแมลง ทำให้ไก่มีสุขภาพและอารมณ์ดี (Happy Chick) เกษตรกรสามารถต่อยอดไปสู่ระบบการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ได้ (Organic System) ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้พาเลทที่เหลือใช้แล้ว สร้างเป็นอาชีพทางเลือกได้