สงขลาโค่นยางขยายพื้นที่ปลูก “กล้วยหอมทอง” ออร์เดอร์เพียบ ญี่ปุ่นรับไม่อั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสงขลาได้ขยายผลการปลูกยอดกล้วยหอมทอง ตามโครงการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกของจังหวัดสงขลา โดยนำร่องที่ อ.ระโนด จ.สงขลา และขยายผลต่อยอดที่ ต.คลองกวาง ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา กว่า 30 คน โดยรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ทั้งนี้มีการทำสัญญารองรับผลผลิตกับบริษัท แพน แปซิฟิค ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ขณะนี้มีการขยายผลมาปลูกในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ใน อ.นาทวี ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดสงขลา และในพื้นที่ อ.นาทวี ด้วย

นางปวีรัตน์ พรหมเลิศ เลขานุการกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้สนับสนุนและขยายผลต่อยอดการปลูกกล้วยหอมทองมายังพื้นที่ อ.นาทวี สร้างความสนใจแก่เกษตรกร โดยสมาชิกในกลุ่มได้โค่นสวนยางพาราบางส่วนเพื่อทดลองปลูกกล้วยหอมทอง ผสมผสานกับผักสวนครัว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ระหว่างรอการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง เช่น ปลูกพริก มะเขือ สับปะรด และตะไคร้ ระหว่างต้นกล้วย เพื่อเป็นการไล่แมลงที่จะมาชอนไชอีกด้วย

14756474951475647568l

สำหรับกล้วยหอมทอง มีทั้งแปลงที่เพิ่งปลูกได้ 1-2 เดือน 3-5 เดือน และจะครบกำลังเก็บผลผลิตล็อตแรกกลางเดือนตุลาคมนี้ โดยมีการประกันราคาขั้นต้นที่กิโลกรัมละ 10 บาท แต่ในขณะนี้ญี่ปุ่นให้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 15-17 บาท และรับซื้อไม่จำกัดจำนวน

โดยภาพรวมผลผลิตกล้วยหอมทองของเกษตรกรทุกแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้ผลผลิตแบบพึงพอใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจ และมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงราคายางพาราตกต่ำ

ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะมีแปลงทดลองและสมาชิกในกลุ่มจะคอยเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลทุกกระบวนการ ตั้งแต่ที่เริ่มปลูก การดูแลรักษา เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพการผลิต ได้แก่ การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย ระยะเวลาการปลูก การป้องกันแมลง ซึ่งใช้ถุงพลาสติกคลุมทำให้ผิวสวยผลผลิตได้คุณภาพตรงตามสเปคที่เขาต้องการอีกด้วย

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์