เจ๋งมากๆ อีกภูมิปัญญาโบราณ ดูวิธีขนย้ายปลาโดยไม่ใช้น้ำ ปลาไม่ตาย-ยังสดอยู่

ถือเป็นอีกภูมิปัญญาชาวบ้าน สำหรับวิธีการขนย้ายปลาโดยอาศัยวิธีโบราณด้วยการไม่ใช้น้ำ แต่ใช้ต้นกล้วยมาสับให้ละเอียดแล้วใส่ถุง ก่อนนำปลามาใส่

ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีโบราณที่ใช้ย้ายปลา โดยไม่ให้ปลาตายหรือทำให้ปลาสดอยู่ แต่วิธีนี้ใช้ได้กับปลาบางชนิดเท่านั้น

ขอบคุณที่มา ศิวะ ศรีแก้ว